Fordon

Volvos ellastbil – så lång räckvidd får den

Volvo menar att distributionslastbilar i urban miljö är lämpliga att börja elektrifiera helt och hållet. Foto: Volvo
Volvo menar att distributionslastbilar i urban miljö är lämpliga att börja elektrifiera helt och hållet. Foto: Volvo
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef Volvo. Foto: Volvo
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef Volvo. Foto: Volvo

Volvo har aviserat en helt eldriven lastbil. Omkring 20 mils räckvidd och laddteknik lånad från elbussarna tycks vara att vänta.

Publicerad

Lastbilstillverkaren Volvo har hittills bara ett helt eldrivet fordon i sin produktportfölj. Den tolv meter långa batteribussen 7900 Electric rullar sedan i somras i reguljärtrafik. Den har omkring 20 mils räckvidd och batterier på 150, 200 och 250 kWh. Laddning sker med CCS-kontakt eller via en så kallad Oppcharge-laddare, en strömavtagare ovanpå lastbilen.

Under tisdagen aviserade Volvo att en helt elektrisk lastbil ska finnas på marknaden 2019. Redan under 2018 år ska vissa utvalda referenskunder få börja testa fordonet. Behovet som Volvo identifierat handlar om trafik i urban miljö där exempelvis buller- och utsläppskrav kan sätta stopp för större distributionslastbilar, inte minst nattetid. En trend har blivit att lätta lastbilar används för den typen av transporter i stället.

Tanken med en elektrifierad medeltung distributionslastbil är att den ska kunna köra där tyngre diesellastbilar är utestängda samtidigt som transportekonomin höjs.

- Det går tio lätta lastbilar på en distributionslastbil, säger Jan Strandhede, pr- och informationsansvarig Volvo Sverige.

De tekniska specifikationerna i pressmeddelandet är dock mycket knapphändiga. Det enda som anges är i princip att det handlar om en medeltung distributionslastbil.

Efter ett samtal med Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo, klarnar dock bilden något.

Vilken räckvidd på en laddning får lastbilen?

- Erfarenheten från lastbilar som rör sig i städer är att de oftast inte kör mer än 200 kilometer på en dag. Det är mycket start och stopp. De har viss likhet med stadsbussar, vilket gör att det finns tydliga synergier eftersom vi redan har elektriska bussar i trafik, säger han.

Skillnaden, påpekar han, är att bussen följer en förutbestämd sträcka vilket underlättar laddningen. Men med ett 20-tal mil i batteriet ska den klara av en hel dags körning och kunna ladda i depån.

En medeltung lastbil, som detta handlar om, väger upp till 26 ton och har då ungefär 17 tons lastkapacitet. En lätt lastbil väger max 3,5 ton och lastar omkring 1,5.

Tänker ni använda samma teknik som i bussarna vad gäller hela drivlinan?

- Ja, det finns ett antal komponenter som vi använder gemensamt. Både av tekniska skäl men också eftersom de är ganska dyra och vi vill få volymfördelar. Vi vill dra nytta av framgångarna från elbussarna och hybridlastbilarna, säger Lars Mårtensson.

Hur långt har ni kommit i utvecklingsarbetet?

- Vi har ett antal referenskunder och pilotprojekt där vi ska visa testa och demonstrera detta under året. Men grundtekniken finns redan i våra bussar. Jag skulle säga att vi har kommit långt.

Finns det redan nu färdiga lastbilar?

- Låt oss återkomma till exakt status lite längre fram. Men det korta svaret är att vi har en hög teknikmognad.

Hur kommer kör- och ägarkostnaderna att se ut för ellastbilen kontra ett dieselfordon?

- Inköpspriset för en ellastbil blir högre än för en diesel eftersom vi befinner oss relativt tidigt i utvecklingen. Men med det sagt tror vi att merkostnaden ska betala sig eftersom el är billigare än diesel. Dessutom finns andra fördelar, som att man får kontrakt med kunder man annars inte fått och att man även kan köra på natten. Det är viktigt att se till hela bilden, säger han.

Scania vållade stor uppmärksamhet med sin kritik av Teslas eldrivna lastbil för fjärrtransporter: "Jättebra för att transportera påsar med potatischips", sa chefsingenjören Nils-Gunnar Vågstedt.

Volvo utesluter inte att de tar fram en helt eldriven lastbil även för fjärrtransporter, men tror fortsatt på LNG som det lämpligaste alternativet till diesel utanför städerna.

- Vi ser över alla möjligheter. El är en variant, LNG en annan. Erfarenheten säger att man aldrig ska utesluta något, säger Lars Mårtensson.