Fordon

Volvo spårar kobolten med hjälp av blockkedja

Volvo ska nu hålla koll på kobolten i batterierna med hjälp av blockkedjor. Foto: Volvo Cars
Volvo ska nu hålla koll på kobolten i batterierna med hjälp av blockkedjor. Foto: Volvo Cars

Som första biltillverkare tar Volvo Cars hjälp av blockkedjeteknik för att hålla koll på var kobolten till elbilsbatterierna kommer från.

Publicerad Uppdaterad

Kobolt är fortsatt en mycket viktig ingrediens i elbilsbatterier, även om tillverkarna jobbar för att minska andelen. Omkring två tredjedelar av världens produktion av kobolt finns i Kongo-Kinshasa. Utvinningen av metallen i landet är dock behäftad med problem i form av barnarbete och dåliga arbetsförhållanden, vilket bland andra människorättsorganisationen Amnesty har konstaterat i en rapport.

Situationen har lett till omfattande kritik och krav på bättring för företagen som behöver batterier till sina produkter. Volvo Cars kallar spårbarheten av batterimineraler för "en av de största hållbarhetsutmaningarna som biltillverkarna står inför".

Volvo blir först att börja använda tekniken

Därför inför det nu en teknik för att hålla koll på var kobolten kommer från som bygger på blockkedjor. Enligt egen utsago blir Volvo därmed första biltillverkare att använda sig av tekniken för spårbarhet av kobolt till batterier. Ett av initiativen som Volvo Cars nu börjar använda sig av har dock uppmärksammats tidigare.

"Vi har alltid varit engagerade i att upprätthålla en etisk leveranskedja för våra råvaror. Med blockchain-tekniken kan vi ta nästa steg mot att i nära samarbeta med våra leverantörer säkerställa fullständig spårbarhet för vår leveranskedja och minimera eventuella relaterade risker", säger Martina Buchhauser, inköpschef Volvo Cars, i ett uttalande.

Blockkedjor är hittills mest kända i kryptovalutasammanhang, där de utgör en sorts databas som håller koll på alla transaktioner som har gjorts. Eftersom databasen lagras i en mängd kopior är det mycket svårt för någon enskild att manipulera innehållet.

CATL och LG Chem levererar till Volvo

Volvo använder sig av två batterileverantörer, kinesiska CATL och sydkoreanska LG Chem. Kobolten som används till Volvos litiumjonbatterier är antingen återvunnen eller bruten i gruvor i Kongo-Kinshasa, enligt Karin Wik, presschef på Volvo.

Företagen Circulor och Oracle driver CATL:s spårbarhetsblockkedja medan RSBN (Responsible Sourcing Blockchain Network) driver LG Chems. Genom att Volvo tecknat avtal med de båda batteritillverkarna införs spårbarheten redan i år.

Pilot togs fram

För ungefär ett år sedan började Volvo arbetet med att ta fram en pilotversion tillsammans med Circulor och Oracle. Detta gjordes eftersom inget liknande då fanns att tillgå, enligt Karin Wik.

RSBN lanserades i början av året. Medlemmar, förutom Volvo och LG Chem, är bland andra Volkswagen och Ford.

Blockkedjorna innehåller bland annat information om koboltens ursprung, vikt, storlek, spårbarhet och att deltagarnas beteende är förenligt med OECD:s riktlinjer för leveranskedjor.

Kan ni med blockkedjetekniken garantera att er kobolt är etiskt framställd?

"Volvo Cars åtar sig att genom full spårbarhet och transparens säkra att kunder kan köra en elektrifierad Volvo med vetskapen att materialet för batterierna har utvunnits på ett hållbart sätt", skriver Karin Wik i ett mejl till Ny Teknik.

Tekniken säger dock inget om under vilka förutsättningar materialet utvinns, påpekar hon. Därför genomförs tredjepartsgranskningar hos företagen i leverantörskedjan. Volvo Cars ingår också i ett gruvprogram från revisionsföretaget RCS Global Group kallat ASM (Artisanal and small-scale mining) som dagligen övervakar den här typen av gruvor.

"Datan analyseras sedan av riskexperter och sammanställs månatligen i rekommendationer för hur gruvorna löpande kan förbättras", skriver Karin Wik.

CATL använder sig av återvunnen kobolt

För CATL, som använder sig av återvunnen kobolt, finns fyra steg i leverantörskedjan, inklusive CATL. För LG Chem handlar det om sju steg.

På frågan hur Volvo Cars hittills har hanterat spårbarheten gällande kobolt svarar Karin Wik så här:

"Vi har kartlagt leverantörskedjan och gjort regelbundna genomlysningar och revisioner av hela kedjan där vi tar hjälp av våra egna hållbarhetsexperter såväl som utomstående revisorer. Blockchain ger oss ett tekniskt hjälpmedel som gör det säkrare och lättare att spåra och följa koboltens väg."

Amnesty välkomnar Volvos steg

Amnesty välkomnar att Volvo nu använder sig av blockkedjeteknik för att hålla koll på kobolten. Men påpekar att metoden inte ger innebär några garantier för hur den har utvunnits.

"Metoden friskriver inte företag från att kartlägga/säkerställa vad som skett med en mineral innan den registreras in i blockkedjan. Är mineralen som spåras fri från till exempel barnarbete när den först matas in i blockkedjesystemet eller kan korruption ha påverkat processen?", skriver Ulrika Sandberg på svenska Amnesty till Ny Teknik.

Första halvåret 2019 användes 7 200 ton kobolt till nytillverkade laddbara bilar, enligt analysfirman Adamas Intelligence. Det är en ökning med 81 procent jämfört med samma period 2018.

Ett annat initiativ som berör koboltbrytning i Kongo-Kinshasa lanserade nyligen av BMW, kemiföretaget BASF och Samsung. Det treåriga projektet Cobalt for Development syftar till att främja arbetsvillkoren vid småskalig brytning av kobolt, skriver Electrive.