FORDON

Volvo levererar fler lastbilar – presenterar hög lönsamhet

AB Volvos vd Martin Lundstedt.
AB Volvos vd Martin Lundstedt.

Fordonsjätten Volvos orderingång sjunker, delvis på grund av en viss avmattning av marknaden i Kina, enligt vd Martin Lundstedt. Men fler lastbilar levererades jämför med året innan och lönsamheten var rekordhög.

Publicerad Uppdaterad

Det går bra för AB Volvo. Lönsamheten var rekordhög under andra kvartalet. Lastbilsjätten redovisar en vinst före skatt på 14,4 miljarder kronor för årets andra kvartal, vilket kan jämföras med vinsten på 13,9 miljarder under motsvarande period i fjol.

– Vi ser en bra aktivitetsnivå bland våra kunder och har en fortsatt god efterfrågan och bra leveranser. Vi investerar mer än någonsin i framtiden, säger vd Martin Lundstedt.

TT: Orderingången går ned lite under andra kvartalet. Vad säger det om framtiden?

– Vi ser en viss avmattning, som beror på ett minskat byggande av bostäder. När det gäller lastbilar har vi en fortsatt god aktivitetsnivå och jobbar selektivt för att inte komma för långt bort från fasta ordrar, säger Martin Lundstedt.

Tittar man på första och andra kvartalet sammantaget syns en ökning på orderingång för lastbilar på omkring 9 procent, framhåller Lundstedt. Och han tror på fortsatt goda volymer – inte minst i USA och Europa, där prognoserna höjs.

– I Kina är marknaden dock något mättad för lastbilsjätten, konstaterar Lundstedt, vilket är skäl till att bolaget där skriver ned prognoserna.

– Den allmänna återhämtningen vi räknat med i Kina går långsammare än beräknat.

TT: Den svenska kronan är svag. Hur påverkar det er?

– I kvartalet har vi en positiv valutaeffekt på ungefär 800 miljoner kronor. I viss mening är det mycket pengar, men samtidigt en mindre del av hela resultatförbättringen.

Volvokoncernen har endast omkring 2 till 3 procent av sin försäljning i Sverige, men däremot en stor del av sina anställda här, så på det sättet påverkas bolaget av kronkursen.

– Vi har våra stora exponeringar i dollar och euro, men vi är också beroende av importerat material, så vi får jobba mycket med de här frågorna, säger Martin Lundstedt.

TT: Om man hade kunnat införa euron i stället, hur hade det påverkat er?

– Vi är vana att leva med detta, så vi kan leva med båda systemen. Men som företagsledare kan jag konstatera att vi i Europa har en allt mer integrerad marknad. I dag ser vi att den svenska kronan blir straffad, inte bara av rationella skäl, utan för att vi är en liten valuta med stora svängningar.

I längden kan den svaga kronan innebära risker för företag, menar han.

– Vi har ett stort och viktigt samarbete med de andra EU-länderna och i längden tror jag att vi kan komma till slutsatsen att euron är förnuftigt, säger Martin Lundstedt.

När det gäller den konjunkturavmattning som väntas i det högre globala ränteläget ser Lundstedt ingen ko på isen.

– Vi verkar i en cyklisk bransch med upp- och nedgångar och är väl rustade för det. Vi ser också att efterfrågan på transporter kommer att öka och behöver bli mer hållbara. Där har Volvo en stark ställning och investerar mycket i hållbarhet, säger han.

På frågan om eventuella kommande varsel svarar Martin Lundstedt dock att man "aldrig kan säga aldrig".

– Men vi har inte haft så många varsel tidigare just på grund av att vi jobbat med flexibiliteten, säger han. Vi har buffertar inbyggda, men att stå här och säga att det aldrig kommer att hända vore dumt, säger han.

Färre beställningar, fler levererade lastbilar

Orderingången för AB Volvo sjönk under kvartalet till 48 308 lastbilar, från 53 388 lastbilar under motsvarande kvartal 2022, bland annat som en effekt av försiktigare kunder.  Leveransvolymen ökade till 63 842 lastbilar, från 60 833 ett år tidigare.

Det justerade rörelseresultatet, rensat för engångsposter, steg dock, från 13,7 miljarder kronor till 21,7 miljarder kronor.

Under kvartalet steg intäkterna till 140,8 miljarder kronor från 118,9 miljarder kronor ett år tidigare.