Fordon

Tekniska experter bland ubåtsoffer

17 av de 20 omkomna på den ryska atomubåten Nerpa var tekniska experter som följde med på provturen för att övervaka systemen ombord. Att antalet döda och skadade blev så stort anses bero på ovana vid ubåtsdrift.

Publicerad

De döda kvävdes av freongas från brandsläckningssystemet. Det är fortfarande oklart varför freonet strömmade ut i det förliga utrymme där de befann sig.

Rutinen bland ubåtsbesättningen är annars att använda skyddsmasker som gör det möjligt att överleva 30 minuter i ett gasfyllt område. Sannolikt har de civila teknikerna som följde med ombord inte tränats för att klara sig i freonfyllda utrymmen ombord.

Ombord på ubåten fanns totalt 208 personer. De flesta var tekniker från varvet och konstruktionsföretaget som följde med ombord för att närvara vid de första dykproven i slutet av förra veckan.

Bedömare i Moskva antar att den rutin och det kunnande som fanns under Sovjetperioden, då nya ubåtar sjösattes och testades flera gånger om året, har gått förlorad under den långa perioden av svag ekonomi i Ryssland. Ytterst få nya ubåtar har tagits i drift sedan Sovjetunionen föll ihop i början av 1990-talet.

Nerpa började byggas 1991, men bygget avstannade i mitten av 1990-talet. Sedan låg Nerpa i malpåse i omkring tio år innan bygget återupptogs för några år sedan.