Fordon

Suvar ökar dödsolyckor – tillverkare uppmanas ändra design

Foto: IIHS
Foto: IIHS

Det är mer sannolikt att du blir skadad eller dör om du blir påkörd av en suv. Det framgår i en ny amerikansk studie och som en följd av detta uppmanas biltillverkare att ändra designen på sina bilar.

Publicerad

Suvar och högbyggda modeller är trendigare än någonsin och för varje ny halvkombi som lanseras, presenteras tre crossovers.

Den höga sittpositionen är en sak som kunder gillar, men just höjden på bilarna är problematisk. Det framgår i en studie från amerikanska Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Organisationen har studerat olyckor och säger att även om ny säkerhetsteknik gjort att antalet trafikdöda minskat stort sedan 80-talet har minskningen avstannat sedan suvar blev hett för nära ett årtionde sedan.

-Proportionen av suvar i den amerikanska bilflottan har ökat dramatiskt, så det är ledsamt att se att de förefaller vara mer dödliga för fotgängare än vad bilar är, säger Sam Monfort, huvudförfattare till studien och statistiker för IIHS i ett uttalande.

Den studie som har genomförts utgår från olyckor i tre stadsområden i Michigan. IIHS skriver att studien är liten till omfattning och eftersom den är geografiskt begränsad krävs det uppföljning för att se om resultatet gäller nationellt.

I de olyckor (79 stycken) som analyserats framgår det tydligt att suvar i allt högre grad vållar skador samt ger upphov till att fotgängare omkommer.

Redan vid 30 km/h var det stor skillnad mellan skadorna från en suv och en vanlig personbil. I hastigheter 31-60 km/h så omkom fotgängare i tre av tio fall. Och i hastigheter över det så omkom samtliga fotgängare i det studerade materialet. Det kan jämföras med att endast 54 procent av dem som blir påkörda av en bil i över 60 km/h omkommer.

Vidare skriver IIHS att antalet trafikdöda fotgängare har ökat med 53 procent under perioden 2009-2018 (det senaste år man har sammanställd statistik för). Under samma tid ökade andelen suvar till 29 procent av fordonsflottan, vilket är den högsta siffran någonsin. Något som även sticker ut är att fotgängare nu står för nära en femtedel av samtliga som omkommer i trafiken.

Att fotgängare som blir påkörda av suvar och crossovers löper större risk för att omkomma har visats i tidigare studier. Det som gör dem farligare är formgivningen med en hög front vilket gör att grill, stötfångare, strålkastare kommer i höft/brösthöjd i stället för vid låren.

Flera tillverkare har ändrat designen i och med att det har kommit krav på att anpassa krockdämpande strukturer efter vanliga bilar, men det räcker inte menar IIHS. Det handlar snarare om hur designen av fronten ser ut. Här skriver författarna att de framöver kommer att titta på vilken typ av suv-profil som utgör minst risk för fotgängare.

-Våra studier ger tillverkare mer bevis på att de behöver ändra sin design för att motverka den högre fotgängardödligheten som fler suvar på våra vägar har lett till, säger Becky Mueller, forskningsingenjör på IIHS.