Fordon

Så påverkas partiklarna i kupén av fläktens inställning

Att välja rätt inställning på ventilationssystem kan hjälpa till att minska mängden av skadliga partiklar i bilkupén. Foto: Ford
Att välja rätt inställning på ventilationssystem kan hjälpa till att minska mängden av skadliga partiklar i bilkupén. Foto: Ford

Även i bilen kan vi utsättas för skadliga partiklar. Nu visar en studie att rätt inställning på ventilationssystemet kan minska exponeringen markant.

Publicerad

(Artikeln är uppdaterad)

Trafikverket har beräknat att luftföroreningar i trafiken årligen bidrar till 3 000 förtida dödsfall. 2 800 av dessa ska orsakas av bland annat kväveoxid (NOx) och partiklar från avgaser och 200 dödsfall av slitagepartiklar. Inom det området talar man ofta om PM10 och PM2,5, som består av både avgaspartiklar och slitagepartiklar från exempelvis däck, med en storlek under tio- respektive två och en halv mikrometer.

Även inne i bilens kupé utsätts vi för kväveoxider och olika slitagepartiklar. Nu har University of Birmingham undersökt hur man kan förbättra luftkvaliteten i kupén genom att ha rätt inställning på bilens ventilationssystem.

Fyra fordon fick köra en slinga på tre olika vägtyper runt Birmingham. Forskarna experimenterade med ventilationen och mätte halterna av PM10, PM2,5 samt PM1, ultrafina partiklar. Även nivåerna av kväveoxid och kvävedioxid mättes.

Vägvalet spelade en stor roll, visade undersökningen. Sträckorna i tätort var värst, följt av ringleder och sedan landsvägar. Det visade sig dessutom att den mest förmånliga inställningen av ventilationen sänkte exponeringen av PM2,5 med 49 procent och nivån av kvävedioxid med 35 procent, jämfört med luftförhållandena utanför bilen. Den lägsta exponeringen fick de som åkte med rutorna uppe, utan luftkonditioneringen påslagen och ventilationen satt på recirkulation av luften.

– Våra slutsatser visar att passagerare i fordon kan påverka sin exponering och den dos som inhaleras med hjälp av ventilationen. Det här kan ge signifikanta hälsoeffekter för de mest utsatta grupperna, som professionella förare, säger doktor Vasileios Matthaios, studiens huvudförfattare.