Fordon

Riksdagsbeslut: Så blir utökade reduktionsplikten för biodrivmedel

Foto: Erik Simander/TT
Foto: Erik Simander/TT

Bensin och diesel ska innehålla större andel biodrivmedel i framtiden, enligt ett riksdagsbeslut.

Publicerad

Lagen om så kallade reduktionsplikt, som trädde i kraft 2018, utökas från 1 augusti och tvingar drivmedelsleverantörer att successivt fram till 2030 höja inblandningen av fossilfria bränslen i sina drivmedel.

Syftet är att minska växthusgasutsläppen så att Sverige uppnår målet att inte ha några nettoutsläpp 2045.

Från 1 augusti höjs reduktionsplikten för bensin från 4,2 procent till 6 procent och för diesel från 21 till 26 procent.

Från januari 2022 höjd reduktionsplikten till 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel. Sedan fortsätter det med årliga stegvisa höjningar till 2030, då reduktionsplikten för bensin ska vara 28 procent och för diesel 66 procent.

Ny Teknik har i en artikel beskrivit hur sammansättningen av bensin behöver se ut för att nå upp till kravet i reduktionsplikten.

Förslaget innebär också att drivmedelsföretagen får räkna in sitt eget – eller köpt – överskott av utsläppsminskningar för att klara utsläppsgränsen.

Regeringen uppmanas återkomma med en redovisning till riksdagen nästa år av vilka konsekvenser den utökade reduktionsplikten fått för företag, hushåll och energisäkerheten i landet. Utifrån den ska regeringen också redogöra för om reduktionsplikten behöver justeras.