Fordon

Rapport: ”Olja kan inte konkurrera med förnybar energi”

Foto: BNP Paribas
Foto: BNP Paribas

Oljebolagens era är snart över. Det menar banken BNP Paribas som i en ny rapport hävdar att förnybar energi och elbilar innebär enormt mycket bättre ekonomi för transportsektorn.

Publicerad

Elektrifieringen är en av vår tids stora revolutioner. Men även om det går snabbt inom bilindustrin, har batterielektriska fordon dragits med höga prislappar. Dock kan det snart vara historia. Flera tillverkare hävdar att prisparitet mellan elbilar och vanliga bilar snart kommer att nås. Nu kommer dock en rapport som verkligen dömer ut fossildrivna fordon och oljebolagen.

I rapporten ”Wells, Wires and Wheels…” skriver Mark Lewis, BNP Paribas chef för hållbarhetsanalys, att ur ett rent ekonomiskt perspektiv har olja svårt att hävda sig som ett alternativ inom mobilitet – och att det kommer att bli än tydligare med tiden. ”Vår slutsats är att ekonomin för olja för bensin- och dieselbilar kontra vind- och solkraftsdrivna elbilar nu är på obeveklig och bestående nedgång. Med stora implikationer för både beslutsfattare och oljebolag”, skriver han i en kommentar till rapporten.

Analytikern gör gällande att om vi i dag skulle bygga ett globalt energisystem från noll – så skulle enbart den ekonomiska aspekten diktera att infrastrukturen för vägtransporter skulle byggas kring elbilar drivna på förnybar energi. Och det innan faktorer som miljö, hållbarhet och oljans stora prisförändringar tas med. ”Om det hela låter långsökt, då borde den stora hastigheten som den europeiska energimarknaden har transformerats under det senaste årtiondet blinka som en röd lampa hos oljeindustrin”, skriver Lewis i rapporten.

För sin analys har han använt metoden EROCI (Energy Return on Capital Invested) som gör det möjligt att jämföra hur mycket energi en given investering ger. Rapportens fokus ligger på transportsektorn, men resultatet går att applicera inom alla branscher där olja är en stor faktor. ”Vi definierar nettoenergi som den mängd energi som används efter att vi tagit med energitransport, konvertering, kostnader och förluster i beräkningen. Det vi har intresserat oss för är hur mycket ett givet kapitalutlägg på olja respektive förnybar energi genererar i användbar energi vid hjulen. Med andra ord: för ett givet kapital – hur mycket mobilitet kan du köpa?” skriver han.

Snart dags för ett paradigmskifte

I det mest extrema fallet skulle olja behöva handlas till nio dollar fatet för att en bensinbil ska kunna konkurrera med en elbil inom mobilitet. För en dieseldriven bil skulle oljepriset behöva vara mellan 17 och 19 dollar. Det kan jämföras med att priset för råolja i dag ligger på över 50 dollar.

Enligt uträkningarna skulle 100 miljarder dollar investerade i oljeproduktion 2018 generera totalt 240 terrawattimmar nettoenergi. Jämförelsevis skulle motsvarande summa generera 3,9 gånger så mycket om den investerades i landbaserad vindkraft, 3,4 gånger mer om det var i havsbaserade vindkraft, och hela 4,7 gånger så mycket om pengarna investerades i solkraft.

Enligt rapporten beror dagens verklighet – att fossildrivna bilar är rådande, och elbilar ännu så länge är en minoritet – på 100 års försprång för oljeindustrin. Men vi kommer snart få se ett paradigmskifte. 

”Även om vi tar med det strukturella fördelarna som olja har, så tror vi att det är redan i dag är omöjligt för olja att konkurrera med förnybar energi när det kommer till ekonomi sett över en investeringscykel”, står det i rapporten.

Självklart kan det diskuteras om rapportens antaganden och metodik, men rapporten som sådan är intressant och det går inte att ducka för att utsikterna för olja inte ser strålande ut, helt baserat på de ekonomiska aspekterna.