Fordon

Radar och kamera ska stoppa trafikdöden

Med en kombination av radar och kamerasensorer ska oskyddade trafikanter upptäckas på långt håll för att i nödfall bromsa bilen automatiskt. Foto: Continental
Med en kombination av radar och kamerasensorer ska oskyddade trafikanter upptäckas på långt håll för att i nödfall bromsa bilen automatiskt. Foto: Continental

Radar kombinerad med kamera är den bästa metoden för förarassistans, där bilen själv kan nödbromsa. Var för sig är metoderna för trubbiga, hävdar Continental.

Publicerad

På bilmässan i Frankfurt demonstrerar underleverantören Continental sin metod att med tekniska hjälpmedel hindra kollisioner med exempelvis oskyddade trafikanter. Med målet "noll döda i trafiken" 2020 krävs enligt Continental en lösning med multisensorer.

Continental har valt att kombinera radar- med kamerateknik. Fördelen med radar är att tekniken fungerar under olika väderförhållanden. Kameran har fördelen att den kan se om bilen byter körfält, upptäcka hinder som trottoarer samt kan tolka vägmärken.

Tillsammans kan dessa sensorer komplettera varandra till ett intelligent förarassistanssystem, där de båda metoder uppväger varandras svagheter. Kameratekniken har nackdelar som svårigheter att se i dimma eller mörker, samt att den bländas vid starkt solljus.

Continental visar på bilmässan hur de två sensormetoderna i kombination kan upptäcka hinder på långt avstånd och automatiskt bromsa en bil som kör i upp till 80 km/h.