Fordon

”Potentialen elbilarnas främsta fördel”

Anders Nordelöf Foto: Chalmers
Anders Nordelöf Foto: Chalmers

Elbilar bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Men det är inte det viktiga, enligt LCA-experten Anders Nordelöf.

Publicerad

Anders Nordelöf forskar vid avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers i Göteborg och är på väg att avsluta sin avhandling. Han har även stöttat rapporten om batteriers klimatpåverkan.

Han genomförde tillsammans med kolleger kring 2013 en stor metastudie av 79 andra studier för att försöka klarlägga miljöpåverkan från hybrid-, plug-in-hybrid- och batterifordon ur ett livscykelperspektiv. En tydlig slutsats var att det sätt som elen producerats på utgör den påtagligaste miljöpåverkan för laddbara fordon. Görs elen av kol blir det svårt att motverka växthuseffekten, helt enkelt.

Det viktigaste budskapet han vill föra fram handlar dock om vilken potential de olika drivlinorna har.

– Utifrån perspektivet att vi har en begränsad tid att möta en gigantisk utmaning blir det i bland väl mycket fokus på hur läget ser ut just nu. Det intressanta är inte om du i dag kör en dieselbil eller en Tesla utan vad vi har för bilar om 20 år och vilka beslut vi kan ta i dag som gör att bilarna om 20 år har betydligt mindre miljöpåverkan, säger han.

Läs mer:

Och där har till exempel batteri- och vätgasbilar en fördel eftersom de åtminstone har en teoretisk möjlighet att bli fossilfria, både i tillverkning och drift, till skillnad från diesel- och bensinbilar.

En storskalig satsning på biodrivmedel för konventionella motorer då?

– Jag säger inte att biodrivmedel inte är ett alternativ. Men volymerna som krävs innebär en gigantisk utmaning. Som komplement, okej. Men en fullskalig drift av världens samtliga vägfordon på biobränsle är en helt annan grej, säger han.

Samtidigt förstår han att diskussionen förs om det är klimatmässigt rätt eller fel att i dagsläget köpa en konventionell, hybrid- eller elbil.

– Det finns en sådan otrolig förhoppning på att elbilen ska vara den enkla lösningen. Med frälsningsanspråken följer ett fullständigt krav på noll miljöbelastning. Då vill någon gärna peta hål på det, vilket är relativt lätt att göra även om elbilar gör god klimatnytta redan i dag, säger han.

– Men ska vi behålla vårt nuvarande samhälle, och ändå närma oss ett hållbart sådant, måste vi ta väldigt medvetna kliv framåt. För varje nytt kliv definierar vi riktingen på nästa. Det viktigaste med elbilar är att de har en stor potential att bli miljövänliga, men för att nå dit måste utveckling ske redan idag, säger han.