Fordon

Nya tekniken kan registrera helikopterns skador i realtid

Foto: Wikipedia / Alan Wilson
Foto: Wikipedia / Alan Wilson

Hur allvarlig är situationen? Besättningarna har efterlyst ett system som exakt kan registrera helikopterns skador i realtid. För första gången har forskare testat en version som faktiskt fungerar. Lösningen är akustisk emission.

Publicerad

Stridshelikoptrar är exponerade för en lång rad vapensystem, från luftvärn ned till små handeldvapen. För besättningen är det givetvis avgörande att veta vilken typ av skador som helikoptern har drabbats av. Nu har amerikanska forskare hittat en metod som exakt kan registrera de strukturella skadorna i realtid.

Lösningen är ett nätverk av sensorer som använder akustisk emission. Vibrationstekniken används bland annat inom olje- och gasindustrin för att lokalisera läckage i ventiler och korrosion, men även för att undersöka förslitningsskador på kablar i betongbroar. Akustisk emission detekterar fysikaliska förändringar och kan lokalisera lösa partiklar, eller till och med läsa av knackningar i en maskin.

Forskare från U.S. Army Research Laboratory och U.S. Army Aviation and Missile Research har genomfört framgångsrika tester med transporthelikoptern Sikorsky UH-60 Black Hawk, vid Aberdeen Proving Grounds i Maryland.

Läs mer:

För två år sedan började de titta alternativa tekniker för att registrera skadorna. Lösningar som ultraljud och magnetkameror skulle kunna påverka helikopterns övriga system. Detta är inte är fallet med akustisk emission. En annan styrka är att helikopterbesättningen kan upptäcka skador i ett väldigt tidigt skede, och med stor noggrannhet följa om de tilltar under färd. Det gäller givetvis även förslitningsskador, och tekniken kan vara ett steg mot att nå arméns långsiktiga vision om underhållsfria plattformar.

– För arméns plattformar utgör tid på marken för rutinmässiga inspektioner huvuddelen av kostnaden under livscykeln. Då använder vi inte plattformen, och måste betala för inspektioner som i de flesta fall inte avslöjar några skador. Så tanken är att istället integrera ett pålitligt nätverk av sensorer och bara utföra underhåll när det verkligen är nödvändigt, säger Dr. Jaret Riddick, chef vid the Vehicle Technology Directorate.