Fordon

Ny upptäckt kan ge elbilar dubbel räckvidd

Foto: Evan Dogherty /Michigan Engineering
Foto: Evan Dogherty /Michigan Engineering

En fördubbling av räckvidden – utan behovet av mer batterier. Tack vare ny teknik kan dagens elbilar få sig en rejäl uppgradering. ”Det här är ett paradigmskifte för hur ett batteri fungerar, säger forskaren Jeff Sakamoto”.

Publicerad

Våra liv är fyllda av batterier och det är länge sedan som allt från gräsklippare till telefoner och bilar blev elektrifierade. Tekniken har många fördelar – nackdelen är dock att batteritorsk har blivit något som många fruktar.

Men snart kan hotet om detta minskas rejält. Forskare vid universitetet i Michigan säger sig ha gjort ett stort genombrott.

I en rapport som ska publiceras i Journal of Power Sources redogör forskarna hur de genom att använda en keramisk, fast elektrolyt lyckades få fram ett enormt mycket bättre batteri.

Hur då? Jo, när man började experimentera med litium i batterier på 70-80-talet var det först rena litiummetallbatterier som gällde. De ansågs vara framtiden, men hade en tendens att kortslutas och explodera. På 90-talet introducerades litiumjon-tekniken som innebar stabilare batterier och de blev snabbt standard. I dessa hade man satt in grafitanoder vilket resulterade i minskad risk för brand – men på bekostnad av lägre kapacitet (ungefär hälften).

Säkerhet och snabb laddhastighet

Men tack vare den nya keramen så stabiliseras ytan hos metallbatteriet och det blir lika stabilt som dagens jon-batterier. Och säkerhet är inte den enda fördelen – man har även kunnat se en dramatisk förbättring av batteriets laddhastighet.

– Vi talar om en faktor om tio jämfört med vad som tidigare rapporterats för litiummetallbatterier med fast elektrolyt. Vi ligger nu i nivå med litiumjonceller när det kommer till laddhastighet, men med fler fördelar, säger Sakamoto.

Under de testar som man genomfört har man även gjort en annan upptäckt.

– Vi gjorde samma test i 22 dagar. Batteriet var precis likadant i slutet som det var vid början – vi såg ingen degradering. Vi är inte medvetna om någon annan fast elektrolyt som presterar så här bra under så här lång tid, säger Nathan Taylor, en av forskarna i ett uttalande på universitetets hemsida.