Fordon

Ny standard för trådlös laddning: En ”game changer”

En standard som ska påskynda införandet av trådlös laddning av elbilar. Nu har SAE International släppt J2954 som lägger grunden för att vi ska slippa sladdar.

Publicerad

En av de viktigaste parametrarna när det kommer till elbilism är laddning. Hur och var ett fordon kan laddas är en grundförutsättning för att elektroner ska kunna ersätta flytande bränsle. Hittills har lösningen för det mesta varit sladdbunden, men sedan 2007 har organisationen SAE International arbetat med att ta fram en standard för trådlös överföring.

– Att ladda din elbil ska vara lika enkelt som att parkera och gå därifrån, säger Jesse Schneider, ansvarig för att ha tagit fram standarden, i ett uttalande.

Och nu har man alltså släppt standarden J2954. Enligt den officiella beskrivningen är det den första globala laddstandarden av sin sort och den innehåller riktlinjer för både fordons- och laddkomponentkrav. Vidare så definierar standarden kriterierna för interoperabilitet (olika systems förmåga att kommunicera med varandra), elektromagnetisk kompatibilitet (att det elektromagnetiska fältet inte orsakar störningar på andra funktioner), elektromotorisk kraft, minimiprestanda, säkerhet samt testning av trådlös kraftöverföring för elektriska fordon.

– SAE J2954-standarden är en banbrytande eftersom den ger kokboksspecifikationer för både fordons- och laddifrastruktur när det kommer till trådlös laddning, som ett system, kompatibelt upp till 11 kW. Att publicera det här är ett stort steg framåt när det kommer till kommersialisering av trådlös laddning för elbilar, säger Jesse Schneider.

Standarden gäller enkelriktad trådlös laddning från nät till fordon, dock är det inte uteslutet att dubbelriktad energiöverföring kan komma att läggas till i en framtida standard. Vidare så handlar det om stillastående fordon, så J2954 kommer inte att omfatta eventuella system med rullande fordon.

Därtill ingår bara laddinstallationer ovan mark, inte inbäddade (alltså under asfalt eller dylikt) eller system monterade i nivå med underlaget (flushmontering). Det senare är man dock öppna för att inkludera, men i nuvarande standarden ingår de alltså inte.

Nått högre effekter

De effekter som specificeras i standarden är 3,7, 7 respektive 11 kW. Enligt uppgifter tittade SAE International på 22 kW men det är alltså inte med i dagsläget. Vid 250 millimeters avstånd beräknas verkningsgraden vara 94 procent.

Dock har forskare nått både högre effekter och verkningsgrad än så. För två år sedan lyckades ett team vid Oak Ridge National Laborotory (ORNL) med bedriften att överföra 120 kW med 97 procents verkningsgrad, dock var avståndet något kortare (15,24 cm) än det i standarden.