Fordon

Modellbaserad utveckling kapar ledtiderna för Gripen

Ledtiden från dess att spänningen slogs på tills dess att Gripen markrullade har med hjälp av modellbaserad utveckling kortats från månader till veckor. Foto: Monica Kleja
Ledtiden från dess att spänningen slogs på tills dess att Gripen markrullade har med hjälp av modellbaserad utveckling kortats från månader till veckor. Foto: Monica Kleja
Lars Ydreskog, vice vd Combitech, menar att det nu är slut på diskussionen om modellbaserad utveckling fungerar eller inte. Foto: Peter Karlsson, Svarteld Form & Foto
Lars Ydreskog, vice vd Combitech, menar att det nu är slut på diskussionen om modellbaserad utveckling fungerar eller inte. Foto: Peter Karlsson, Svarteld Form & Foto

Nya taktiska funktioner till Gripen kan införas på några dagar i stället för flera år. Tekniken kallas modellbaserad utveckling och lovprisas av Lars Ydreskog.

Publicerad

Saabs helägda men oberoende dotterbolag Combitech anordnade i förra veckan för andra gången den så kallade Techexperience day i Hangar 146 på Saabs anläggning i Tannefors i Linköping.

De hundratals besökarna fick bland annat se en flygdemonstration av en Gripen 39 D, alltså inte den nya generation E för vilken flygtester planerats för under innevarande kvartal.

Combitechs nytillträdde vice vd Lars Ydreskog, tidigare operativ chef för Gripen-projektet på Saab och som rekryterats för att leda Combitechs satsning på digitalisering, berättade vad konceptet modellbaserad utveckling inneburit för Gripen-projektet.

– Gripens system är testade och planet är markrullat. Resultaten är helt fantastiska, sa han.

Läs mer:

Ledtiden från att spänningen slogs på tills att planet markrullade reducerades från månader till veckor. Antalet systemfel reducerades med 90 procent och felen kunde ofta åtgärdas på dagar i stället för månader. All kod är testad enligt den mest säkerhetskritiska standarden. Det fanns i princip inga fel i den automatiskt genererade koden. Det modellbaserade arbetssättet har gjort att felen kunnat förutses innan systemet startats upp.

– Det är härmed slut på diskussionen om modellbaserad utveckling fungerar eller inte fungerar. Det fungerar, sa Lars Ydreskog.

Gripen E har en programvaruplattform som nya funktioner kan tankas ned via. Det gör att något kan bytas ut mycket snabbare än tidigare. Tidigare generationen C/D, som fortfarande säljs, har en så kallad integrerad modulär avionic. Det innebär att datorerna är ihopkopplade modulärt, men vill man ändra något någonstans måste en ny edition för hela systemet tas fram. Därför las bara nya funktioner till i de större materieluppdateringarna som görs med flera års mellanrum.

Läs mer:

Med programvaruplattformen i generation E kan en ny funktion tankas ned likt en app till en mobiltelefon.

– Vissa uppdateringar som tidigare tog tre till fyra år kan nu göras på dagar eller veckor, om det handlar om enklare funktioner. Det är därför vi kallar Gripen E för en smart fighter, sa Lars Ydreskog.

Han förutspådde att alla inom branschen kommer att vara på Gripens linje vad gäller modellbaserad utveckling. Men konstaterade också att det kräver en ny sorts ingenjörer.

– Vi har fortfarande behov av mekanikingenjörer men i ännu högre utsträckning ingenjörer som förstår hur vi modellerar. Jag är faktiskt lite besviken på universiteten. Vi behöver få ut ingenjörer som kan jobba med det vi kallar system av system.

Modellbaserad utveckling

Modellbaserad utveckling har funnits länge men intresset har stigit de senaste åren.

Fordon och farkoster samlar i dag in allt mer data från omgivningen vilket gör att ett enkelt system snabbt kan bli komplext.

Program som Matlab och Simulink erbjuder programmerare att arbeta i en grafisk eller modellbaserad miljö. Koden genereras automatiskt av programmet.

Det går också att snabbare få fram fungerande kod som kan användas för test eller simulering.

Källa: Knightec.se