FORDON

Lastbilars avgasutsläpp ökar under natten: "Vanligt att det manipuleras"

Mätning av utsläpp från lastbilar
Mätningarna i Cares-projektet har genomförts från vägkanten (som på bilden) alternativt med efterföljande fordon.

Över 60 procent av de uppmätta Euro V-lastbilarna hade för höga utsläpp av kväveoxider under dagen. På natten ökade det till 100 procent. ”Det visar att det är vanligt att lastbilars avgasrening manipuleras”, säger Åke Sjödin, utsläppsexpert på IVL.

Publicerad Uppdaterad

Fakta

Avgasnormer i EU

Inom EU regleras nya bilars och lastbilars utsläpp av hälsofarliga avgaser som kväveoxider (NOx), partiklar och kolmonoxid (CO) genom avgasnormerna European emission standards.

Avgasnormerna för bilar och lastbilar infördes i början av 1990-talet har skärpts successivt genom åren. Varje nytt steg betecknas med siffror, arabiska (1,2, 3) för personbilar och romerska (I, II, III) för lastbilar. För tillfället gäller Euro 6/VI. Euro V infördes till exempel i oktober 2008.

Just nu pågår förhandlingar om att införa ett sjunde steg.

IVL Svenska miljöinstitutet koordinerar det europeiska projektet Cares – City Air Remote Emission Sensing. Syftet är att utveckla metoder för att övervaka trafikens verkliga utsläpp av skadliga kväveoxider och partiklar.

Som en del av projektet har avgasmätningar av 250 000 fordon – både bilar och lastbilar – genomförts i italienska Milano, tjeckiska Prag och polska Krakow. Mätningarna har gjorts med mätinstrument, antingen från vägkanten eller från en efterföljande bil.

"Avgasrening manipuleras"

IVL lyfter särskilt fram resultatet från mätningar av lastbilar som nedslående. 40 procent av lastbilarna med Euro-klass IV, V och VI hade ”misstänkt höga” utsläpp av kväveoxider eller släppte ut mer än vad som är tillåtet. På natten ökade det till 70 procent.

För Euro V-lastbilarna var siffran 60 procent på dagtid och 100 procent på natten.

– Resultatet är oroande. Det visar att det är vanligt att lastbilars avgasrening manipuleras till exempel genom att installera så kallade emulatorer som simulerar effekten av dieseltillsatsen Adblue. Med en Adblue-emulator slutar lastbilens rening av kväveoxider helt att fungera, säger Åke Sjödin, projektets koordinator och utsläppsexpert på IVL, i ett uttalande.

Stärkt behov av miljökontroll

För lätta lastbilar och personbilar verkar manipulering inte vara lika vanligt förekommande. Men enligt IVL kan utsläppen av kväveoxider och partiklar vara höga även för relativt nya fordon.

– Det stärker behovet av en förbättrad miljökontroll av fordon i trafik i EU. Bilar som är manipulerade eller inte fungerar som de ska står för en stor del av utsläppen och har stor negativ påverkan på luftmiljön i städerna. Att fusket är så omfattande visar också hur viktigt det är att vi fortsätter att arbeta med kontroller – och att det finns åtgärder som böter, säger Åke Sjödin.