Fordon

Krispaketet hjälper inte företag över julen

Det viktigaste nu är att underleverantörerna snabbt får hjälp att finansiera sitt rörelsekapital de närmaste månaderna. Den hjälpen är inte uppenbar i regeringens krispaket. För många företag handlar det om att överleva julen, säger Svenåke Berglie, vd för FKG, som organiserar leverantörerna till fordonsindustrin.

Publicerad

– Regeringens paket verkar i stort sett vara en bra konstruktion. Men det som saknas är en lånegaranti för rörelsekapitalsidan till underleverantörerna under de närmaste månaderna. Leverantörerna har i stort sett inga intäkter när bilföretagen stänger produktionen över jul, samtidigt som man har kvar fulla kostnader. För att klara den perioden behöver man låna rörelsekapital. Samtidigt är bankerna återhållsamma med lån. Där krävs en lånegaranti.

– Undsättningslånen som regeringen har lagt fem miljarder på ska användas för att hålla företag flytande inför omstrukturering och likvidation, och det är inte det det handlar om.

– Inte heller de två miljarderna inom ramen för Almi täcker in våra behov, Almi ska hjälpa småföretag och våra ”små” företag omsätter ett par 100 miljoner.