Fordon

Koenigsegg kan be EIB om lån till luftstyrd ventil

Skånska Cargines luftstyrda ventiler kan bli en av de tekniker som nya Koenigsegg Group satsar på om köpet av Saab Automobile gå igenom.

Publicerad

Ny Teknik kan i dag avslöja att ett av de viktigare teknikprojekt som Koenigsegg förmodligen räknar med att få utvecklingslån från Europeiska investeringbanken, EIB för, är bolaget Cargines ventilteknik för förbränningsmotorer.

Cargines vd Urban Carlsson bekräftar för Ny Teknik att ”tekniken kan bli intressant i sammanhanget” men säger också att det är för tidigt att lämna några kommentarer eftersom inga avtal ännu är klara.

Cargine har sedan 2003 ett gemensamt utvecklingssamarbete med Koenigsegg, som också är delägare i Cargine.

Det gemensamma målet är att producera en motor med luftstyrda ventiler för sportbilen Koenigsegg och förvandla den till en energisnål miljöbil.

- Det är kul om en liten svensk bilbyggare blir först i världen med den här världsunika tekniken, sa Christian von Koenigsegg i fjol i intervju med Ny Teknik.

Enligt Urban Carlson är tekniken snart färdigutvecklad:

-Vi har inte så mycket kvar.

Med hjälp av de styrbara ventilerna kan kall luft pressas in i förbränningsprocessen, vilket sänker utsläppen av kvävedioxider, organiska kolväten och koldioxid. (Se arbetsprincipen som rörlig grafik)

– Särskilt vid kallstarter sänks emissionerna dramatiskt, säger Urban Carlson.

Om Koenigseggs köp av Saab Automobil går igenom kan ventilkonceptet sedan användas på de nya Saab-bilar som Saab-vd:n Jan Åke Jonsson vill lansera för att rädda Saab.

I planen ingår att färdigställa fyra nya modeller, 9-3 X, 9-5 i sedan och kombi och 9-4 X.

Stora energisnåla bilar för just premiumsegmentet tycks alltså vara Saabs drömplan.

För att ställa om till miljövänligare teknik har Saab ansökt om ett lån på 4, 7 miljarder kronor från EIB. Bollen att bedöma Saabs affärsplan och miljöprojekt ligger nu hos banken.

Cargine samarbetade också tidigt med Saab i fråga om att utveckla ventiltekniken. Men när man behövde pengar för att gå vidare blev det stopp.

–Vi fick nej. GM (red anm: Saabs amerikanska ägare) sa nej till att bedriva basmotorutveckling på Saab i Trollhättan, uppger Urban Carlson.

Enligt Jan Åke Jonsson ska ”kapitalet från EIB gå till 60-70 olika projekt som är fokuserade på miljön”.

Igår onsdag blev det också klart att Saabs fordringsägare går med på efterskänka 75 procent av bolagets skulder. Detta efter ackordet fastställts av tingsrätten i Vänersborg.

Saabs ackord minskar därmed med 8 miljarder kronor.

Den återstående skulden på 2, 5 miljarderna ska Saab klara av att betala ur egen kassa, lovar Jan Åke Jonsson.