Fordon

Fri fart på autobahn överlevde omröstning

På initiativ av miljöpartiet De gröna röstade tyska förbundsdagen om att slopa den fria farten på autobahn, med 130 km/h som ny maxhastighet. Det blev ett rungande nej.

Publicerad

Trafikverkets nollvision har siktat in sig på att sänka farten på Sveriges vägar. I andra länder går utvecklingen på motorvägarna åt motsatt håll. Exempelvis höjde Österrike förra året den högsta tillåtna hastigheten från 130 till 140 km/h på flera sträckor. Abu Dhabi har genomfört samma förändring – och i traditionellt återhållsamma USA är nu 80 mph, motsvarande 137 km/h, den högsta tillåtna hastigheten på delstatsnivå.

Tyska autobahn, med sin liberala och bitvis obegränsade toppfart, har blivit väldigt säker, med bland de lägsta dödstalen i världen. Och en stor del av de dödsolyckor som ändå förekommer kan tillskrivas andra faktorer än fart. Det skriver tidskriften Car and Driver.

Det argumentet fördes fram inför den tyska förbundsdagens omröstning kring den fria fartens vara eller icke vara på autobahn. På andra sidan framfördes aspekter kring miljö och säkerhet. Omröstningen genomfördes efter en motion lagd av miljöpartiet De gröna, men utgångspunkten är rekommendationer som har lagts fram av regeringens klimatkommitté kring framtidstransporter.

Kommitténs slutsats har varit att en rad åtgärder kommer att krävas för att Tyskland ska nå EU:s utsläppsmål kring koldioxid och kväveoxider – och därmed slippa dryga böter. Utöver höjda drivmedelsskatter och kvoter för elbilar rekommenderade de att fri fart slopas, med maxhastigheten 130 km/h på autobahn från och med 2023.

Det blev dock ett nederlag för Die Grünen, med en jordskredsseger för den fria farten. 126 parlamentsledamöter röstade för en hastighetsbegränsning, och 498 sade nej. Sju valde att lägga ner sin röst.