FORDON

Framtidens lastbilar i EU: Parlamentet ger tummen upp för biodrivmedel

CO2-kraven för framtidens lastbilar är under förhandling. Arkivbild.
CO2-kraven för framtidens lastbilar är under förhandling. Arkivbild.

Hur mycket koldioxid ska Europas tunga fordon få släppa ut? Det förhandlas just nu inom EU. Parlamentet vill att förbränningsmotorn ska få leva vidare - med vissa bränslen.

Publicerad Uppdaterad

I veckan röstade EU-parlamentet om hur mycket koldioxid nya tunga fordon inom unionen ska få släppa ut i framtiden. Resultatet blev i stora drag att utsläppen ska minska med 

• 45 procent från 2030, 

• 65 procent från 2035, 

• 90 procent från 2040, 

jämfört med 2019 års nivå. 

För stadsbussar gäller nollutsläpp från 2030, men med dispens till 2035 för städer som satsat på biogas, om parlamentet får sin vilja igenom. 

Det finns en rad undantag från reglerna ovan, bland annat för utryckningsfordon. 

Öppning för biobränslen

Parlamentet röstade även igenom en möjlighet för förbränningsmotorn att leva vidare i tunga fordon, genom att räkna biobränslefordon som utsläppsfria. 

Ett fordon med förbränningsmotor ska kunna certifieras om det drivs med enbart klimatneutrala bränslen som biogas, biodrivmedel och elektrobränslen (som görs av el och infångad koldioxid). I ett nästa steg vill parlamentet ge kommissionen i uppdrag att utreda hur koldioxidutsläppen från sådana fordon ska beräknas, rapporterar nyhetsbrevet Omev.

Trilogen väntar

När parlamentet nu har tagit ställning återstår den så kallade trilogen, där parlamentet, kommissionen och medlemsländerna (Europeiska rådet) ska enas om de slutliga reglerna, vilket väntas komma i gång på allvar under början av nästa år. 

Tidigare i höstas kom EU-länderna överens om utsläppsnormen Euro 7, för både lätta och tunga fordon. Euro 7 reglerar till skillnad från klodioxidkraven ovan hälsofarliga utsläpp, som partiklar och kväveoxider.