Fordon

Euro NCAP:s nya krocktester ger minus för stora högbyggda bilar

Foto: Euro NCAP
Foto: Euro NCAP

Institutet NCAP noga på de skador som testbilen orskar personer i det mötande fordonet. Euro NCAP belönar de system som motverkar distraherade förare samt hjälper räddningspersonal. 

Publicerad

Institutet European New Car Assessment Programmes tester är en bidragande orsak till att antalet döda i trafiken inom EU har halverats under det senaste årtiondet.

Vartannat år uppdateras Euro NCAP:s program för att bli tuffare, och nu genomförs en större förändring.

Den statiska barriär som sedan 23 år har använts för frontalkrockar byts nu ut mot ett rörligt hinder som rullar i 50 km/h.

Testet utvärderar inte längre bara skyddet för de åkande i testbilen utan väger även in i vilken mån fordonets struktur orsakar skador på personerna i den mötande bilen. För ändamålet har man tagit fram den långt mer avancerade krockdockan Thor samt utvecklat ett nytt bedömningssystem.

Euro NCAP:s nya bedömningssystem ska straffa stora och högbyggda bilar med en rigid struktur som utgör ett hot mot exempelvis små citybilar. Man gör nu en insats för att utvärdera de skador som uppstår när de åkandes kroppsdelar kolliderar inne i bilen, och hur effektiva krockkuddar är som sitter mellan sittplatserna.

Institutet tittar också på skyddet efter att en kollision har inträffat. Värdefulla poäng delas ut till system som kan ge räddningstjänst en exakt position och på förhand informera om de hälsotillståndet för personerna. Euro NCAP väger även in information om hur lätt det är att ge vård på plats och att få ut människor ur bilvraket.  

Autobroms förutsätts nu som standardsystem. Pluspoäng hämtas i stället in på de senaste sensorsystemen, som exempelvis reagerar på gående bakom en backande bil, eller aktivt styr undan för mötande trafik om bilen glider över i fel fil.

Euro NCAP lägger också stor fokus vid teknik som varnar trötta eller ouppmärksamma förare. Se klippet om uppgraderingen 2020 nedan.