Fordon

Elvägen i Sandviken en världsnyhet

Scanialastbilen förses med el via en strömavtagare på taket från Siemens och luftledningar. Foto: Scania CV AB
Scanialastbilen förses med el via en strömavtagare på taket från Siemens och luftledningar. Foto: Scania CV AB
Försöket i Sandviken ska pågå i två år. Foto: Jörgen Appelgren
Försöket i Sandviken ska pågå i två år. Foto: Jörgen Appelgren

Sedan i somras är elvägen i Sandviken i gång. Världens första elektrifierade allmänna väg för lastbilar har lockat besök från hela världen.

Publicerad

En ombyggd Scanialastbil med strömavtagare på taket kör på en två kilometer lång elektrifierad sträcka av E16 väster om Sandviken.

Hur har det gått hittills?

– Vi kör med en lastbil som har den första generationens strömavtagare. En ny bil med ny strömavtagare kommer efter nyår. Vi var lite rädda för att saker skulle gå sönder, falla ner, inte tåla vatten... men allt har rullat på, säger Jan Nylander, som är projektledare vid sidan av Magnus Ernström på Region Gävleborg.

Under testperioden kör lastbilen under en eller två veckor i månaden fram och tillbaka kontinuerligt utmed elvägen. Övrig tid går lastbilen i vanlig kommersiell trafik. Man mäter hur strömöverföringen fungerar i olika situationer och hur olika typer av väder påverkar tekniken.

– Nu kommer en meter Gävleborgssnö och lägger sig, vi är nyfikna på att se vad som händer då. Ju grisigare förhållandena desto bättre för oss.

Läs mer:

Lastbilen är en hybrid, med både diesel- och elmotor. Elen når lastbilen via lågspända luftledningar. När fordonet når luftledningarna söker avtagaren upp ledningarna och kopplar över till eldrift.

Sedan invigningen i juni har elvägen tagit emot många besök.

– De kommer från Sverige, Europa, Korea, Kina, Japan. Det är forskare, myndigheter, företag, leverantörer, universitet.

Vad beror intresset på?

– Det är en väldigt tydlig trend internationellt att transporter flyttar över till eldrift. Vi elektrifierar tung logistik, och det är en pusselbit i den utvecklingen. Vi är än så länge de enda som är ute på allmän väg, säger Jan Nylander.

Läs mer:

Bakom elvägsprojektet står Scania, Siemens, Region Gävleborg, Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova. De svenska myndigheterna bidrar med 77 miljoner kronor, näringslivsparterna med 48 miljoner kronor.

Testperioden pågår i två år.

I Landskrona finns det en trådbusslinje med elektrifierade bussar. Skillnaden är att lastbilarna som färdas i projektet i Sandviken kan kopplas bort och även köras utanför elvägen.