Fordon

"Bygg fler A26-ubåtar"

Marina debattörer kräver flera nya svenska ubåtar för att hävda svenska vatten mot kränkningar av främmande makt.

Publicerad

Bo Rask, tidigare ubåtsofficer, och säkerhetsanalytikern Niklas Granholm, ledamöter av Kungliga Örlogsmannasällskapet, anser i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag att Sverige bör köpa fem-sex nya ubåtar av modell A26 från Saab Kockums.

Hittills har statsmakterna beslutat att köpa två exemplar av A26, ett fartyg som blir mer avancerat och kan stanna längre tid under ytan än dagens svenska ubåtar.

Sverige har i dag fem ubåtar. Tre är av Gotlandsklass och två av Södermanlandsklassen. En av de senare, ubåten Östergötland, används i dag som en reservdelsubåt men kan, enligt uppgift, göras operativ igen inom förhållandevis kort tid.

Debattörerna vill dessutom - i likhet med Försvarsberedningen - att samtliga tre Gotlandsklassubåtar ska genomgå halvtidsmodernisering.

Saab, som övertog Kockumsvarvet i somras, väntas träffa en överenskommelse med FMV, Försvarets materielverk, angående det slutliga byggkontraktet för A26:orna under nästa år.

Rask och Granholm vill också modernisera korvetterna av Stockholms- och Göteborgsklass och föreslår att alla nya helikoptrar av modell NH90, som flygvapnet beställt, ska rustas så att de kan användas i för ubåtsjakt.

I dag är 5 av 18 stycken av de beställda helikoptrarna planerade att bli sjöoperativa. Helikopter-14-projektet är dock kraftigt försenat och de sjöoperativa svenska helikoptrarna väntas kunna levereras först runt år 2020.

Debattörerna anser också att beställningarna av nya ytstridsfartyg behöver tidigareläggas och att Försvarsmakten bör bygga nya moderna tekniska övervakningssystem, som ska kunna integreras med dagens sjöövervakningscentraler.