Fordon

Bombfällningsfunktion fanns i Edge

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: FOI
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: FOI
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: Uppdrag Granskning
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, har konstaterat att mjukvaran i Edge kan utgöra en funktionalitet i ett massförstörelseprogram. Foto: Uppdrag Granskning

Enligt KTH och FOI fanns ingen bombfällningsmodul med i Edge när den omtalade programvaran erbjöds Kina. Men i en rapport i dag avslöjas att en sådan funktion ingick i Edge från 2010.

Publicerad

Inom kort tid har det kommit två rapporter om KTH:s och försvarsmyndighetens FOI:s kontakter med Kina om samarbete kring den exklusiva programvaran Edge, som utvecklats genom arbete i svenska vindtunnlar och används för att beräkningar av strömningsdynamik av flygande kroppar.

Dels kom en intern rapport från KTH i fredags, dels kom en rapport i dag från Försvarsmaktens tidigare chefsjurist Stefan Ryding-Berg, som på uppdrag av FOI utrett myndighetens agerande.

Enligt avslöjanden i SVT:s Uppdrag granskning tidigare i år lät FOI teknikuniversitetet vidarelicensiera programvaran Edge till det kinesiska flygforskningsinstitutet CAE, eftersom försvarsmyndigheten själv inte kunde driva samarbetet då EU har ett vapenembargo gentemot Kina. Kina, FOI och KTH planerade forskningssamarbete där Edge användes.

Programvaran Edge klassades under lång tid inte som krigsmateriel av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Först i juli 2014 uppger ISP att om den får utökad funktionalitet genom att en bomfällningsmodul integreras i programmet, så finns det risk för att den kan användas i massförstörelsesammanhang.

KTH:s forskningschef Kenneth Billquist uppger i mejl till Ny Teknik att den kontroversiella lastbärarmodulen inte fanns med när KTH i mars 2014 presenterade ett nytt avtalsförslag för kineserna efter att tidigare förhandlingar misslyckats.

"Nej den fanns inte med i den licens som erbjöds CAE under vare sig 2012 eller 2014", uppger han.

Men - även om inte den nya bombfällningsmodulen fanns med i Edge, så ingick trots allt en fällningsfunktion i programvaran som kunde användas för utskjutning av missiler. Den tillkom redan 2010.

Det framkommer i rapporten från Stefan Ryding-Berg i dag.

I en ansökan om förhandsbesked från ISP den 22 maj 2914 undrar FOI vilken klassning Edge får när den utökas med lastbärarmodulen. I ansökan berättar FOI, enligt Stefan Ryding-Bergs rapport, också att det sedan 2010 finns möjlighet att göra sådana strömningsberäkningar med Edge som rör lastfällning.

"Militärt är tillämpningsområdet lastseparation, t.ex utskjutning av missiler från ett flygplan". skriver han. Han noterar också att beräkningsmöjligheten även har civila användningsområden.

Funktionen ska ha blivit "fullt integrerad" i Edge först 2013. Det vill säga det var då hela modulen blev klar.

FOI:s Torsten Berglind beskrev redan 2009 funktionen att separera extern last från vapenschakt i en rapport.

"Ett integrerat system för simulering av separationsförlopp med strömningslösaren Edge har utvecklats.", skriver han där.

Kenneth Billquist, avdelningschef för KTH så kallade Reseach Office, uppger för Ny Teknik att KTH inte känt till detta:

-Nej, vi kände inte till det ska ha funnits en sådan här funktionalitet i Edge. Det är ny information för oss.

-Vi tog ju 2012 fram en definition på vad som omfattades av Edge, den togs fram i samarbete med FOI och till detta så hade vi ju en exklusionslista, säger han.

Enligt listan var fem tilläggsmoduler inte medtagna i den licens KTH fått av FOI för att vidarelicensiera försvarsmyndighetens programvara Edge till Kina.

-Jag ska be att få kolla om den här strömningsfunktionen fanns med eller inte på den här listan, säger Kennth Billquist.

Han påpekar att syftet med universitetets planerade forskningssamarbete med Kina var att forska på civila tillämpningar av Edge.