Fordon

Autoliv träffar förlikning i konkurrensundersökning

Svenska Autoliv har gjort upp med tre köpargrupper i ett grupptalansmål om påstådda brott mot USAs konkurrensregler.

Publicerad

Autoliv är svarande i ett antal antitrustmål initierade av köpare av säkerhetssystem. De är biltillverkare, bilhandlare samt slutkunder.

Autoliv medger inte något ansvar i samband med förlikningarna utan ingår förlikning för att undvika osäkerhet, risk, kostnader och störande inverkan som fortsatt tvist skulle medföra, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Enligt överenskommelserna betalar Autoliv 40 miljoner dollar till direktköpsgruppen, 6 miljoner dollar till bilhandlargruppen och 19 miljoner dollar till slutkundsgruppen. Totalt 65 miljoner dollar eller ca 450 miljoner kronor.

Förlikningsöverenskommelserna innebär att köparna i de olika grupperna befriar Autoliv från krav som framställts eller skulle kunna framställas.Varje förlikning är beroende av att vissa villkor uppfylls som innebär att medgivande av domstol. Förutsatt att sådant medgivande erhålls innebär förlikningen att inga krav återstår gentemot Autoliv.