Fordon

Ammoniakdrivna jetmotorn kan ge grönt flyg

Foto: Pic - MailOnline
Foto: Pic - MailOnline

Brittiska forskare har genomfört ett första test med en lösning som låter vanliga jetmotorer flyga på ammoniak. Systemet kan eftermonteras på existerande flyg.

Publicerad

Med en hög energitäthet och etablerade distributionsnätverk har ammoniak potential som ett koldioxidfritt bränsle. Tidigare har bland annat fartygsnäringen övervägt ammoniaken som ett billigt alternativ för att sänka sina utsläpp. Nu tar brittiska Reaction Engines steget över till flygbranschen.

Tillsammans med Science and Technology Facilities Council (STFC) har bolaget genomfört en konceptstudie. Där har man tittar på om Reaction Engines teknik för värmehantering i kombination med STFC:s katalysatorer skulle kunna ge ett system där ammoniak kan användas som ett grönt flygbränsle.

Upplägget visade sig ha potential. Reaction Engines värmeväxlare kan hetta upp ammoniaken med hjälp av värmen från jetmotorn. I en katalysator slås sedan en viss andel av ammoniaken sönder till väte och kväve. Blandningen förbränns därefter i motorn som vanligt jetbränsle. Skillnaden är att utsläppen huvudsakligen utgörs av ofarligt kväve och vattenångor.

"Efter att ha avslutat den första etappen av laboratorietester, där vi framgångsrikt tillverkade den kombination av ammoniak och väte som imiterar jetbränsle, så är vi optimistiska kring en vidareutveckling. Vårt nästa steg är att skala upp till litet flyg och vi är övertygade om att vi kommer att nå det här målet", säger Bill David, professor vid STFC och University of Oxford.

Densiteten hos flytande ammoniak innebär att bränslet fungerar i vanliga jetmotorer. Systemet skulle tämligen enkelt kunna eftermonteras för att inom förhållandevis nära tid användas på kortare flygsträckor – med god marginal till målsättningen om ett koldioxidneutral flyg satt till 2050.

Det förutsätter att framställningen av ammoniak sker av grön vätgas och med förnybar el eller fossilfria bränslen.

"Vår studie visade att en ammoniakdriven jetmotor skulle kunna anpassas från motorer som finns tillgängliga i dag, och ammoniak som bränsle kräver inte att man tänker om hela designen av civilflyget såsom vi känner det i dag. Det här innebär att en snabb övergång till en framtid med hållbart flyg kan genomföras till en låg kostnad. Ammoniakdrivna flygplan skulle kunna tjäna världens korta flygrutter långt innan 2050", säger James Barth, teknikchef vid Reaction Engines.