FARKOST

Granskning avslöjar: USA mäktar inte med underhållet  av stridsflygplanet F-35

F-35 Lightning II
F-35 Lightning II

Kostnaderna för ”världens modernaste stridsflygplan” eskalerar. USA:s krigsmakt klarar inte av underhållet av F-35 – och mer än halva tiden är planen inte i skick för att utföra uppdrag.

Publicerad Uppdaterad

Kraven var högt ställda när Joint Strike Fighter-programmet gallrade fram USA:s nästa stridsflygplan. Lockheed Martins F-35 stod som segrare, med en design som bland annat inkluderar stealth-teknik. Modellen togs i tjänst 2015. Men den avancerade tekniken har blivit en dyr post för USA:s försvarsdepartement. 

U.S. Government Accountability Office är en myndighet som utför oberoende granskning av den federala statsapparaten. De konstaterar att F-35 Lightning II är det dyraste vapensystemet hittills, och man ligger redan 2 000 miljarder kronor över den ursprungliga kostnadskalkylen. Det skriver GAO på sin hemsida

Flygdugliga halva tiden

Nu visar deras granskning att de befintliga F35-flygplanen under mars 2023 endast var tillgängliga för att flyga uppdrag omkring 55 procent av tiden, uppger Vice. Problemet ligger i att underhåll och reparationer är komplicerade och resurskrävande. De olika försvarsgrenarna har inte kapacitet för att hantera detta, utan uppdragen har lagts ut på tredje part, vilket gör arbetet ännu dyrare. 

Målsättningen är att försvarets tekniker framledes ska ta över underhållet av flygplanen, men Pentagon ligger tolv år efter det schema som en gång sattes för att upprätta de verkstäder som behövs. Samtidigt släpade upphandlingen av underleverantörer efter tidsmässigt, och utvecklingen går åt fel håll. 2019 väntade 4 300 delar på reparation – till i år har antalet delar som behöver repareras vuxit till 10 000 stycken. 

Huvuddelen går till underhåll

Sammantaget bidrar detta till att många F-35 nu står undanställda. Med hänsyn till alla problem för modellen räknar försvarsdepartementet med att den totala kostnaden under flygplanets livscykel – med inköp, drift och underhåll – kommer att ligga på mer än motsvarande 18 500 miljarder kronor. Av den summan tror Department of Defence att en huvuddel, drygt 14 000 miljarder kronor, går till underhållssidan.

Samtidigt har Lockheed Martin pressat priset på F-35, sannolikt för att undvika att tappa marknader vars flygvapen i dag använder USA:s äldre och billigare flygplansmodeller till konkurrenter som Saab Gripen. Från en ursprunglig prislapp på cirka 1,5 miljarder kronor har länder som Thailand erbjudits att köpa F-35 för 888 miljoner kronor, vilket är under Saab Gripens prislapp på cirka 920 miljoner kronor. Det skrev Viacionline.