Energi

Volvo vinnare i statligt stöd

Volvo är den stora vinnaren när Energimyndigheten delar ut FoU-stöd till fordonsindustrin. Personvagnarna och AB Volvo får tillsammans nästan 85 procent av de drygt 168 statliga miljonerna.

Publicerad

Förutom mottagaren är den röda tråden i projekten energieffektivisering. Här finns hybridprojekt, utveckling av elbilar och optimering av förbränningsmotorer.

Största enskilda mottagare är Volvo personvagnars projekt för att ta fram en elbil. Det handlar om att ta fram 10 körbara prototyper, baserade på en Volvo C30 innan årsskiftet. Staten skjuter till nästan 39 miljoner kronor, Volvo PV lika mycket.

AB Volvo har fått cirka 60 miljoner kronor i stöd till fyra projekt som bland annat handlar om att anpassa en förbränningsmotor så den fungerar optimalt i hybriddrift av lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner.

-Det blev mycket Volvo den här gången, men förhoppningsvis jämnar det ut sig över tiden, säger Peter handläggare på Energimyndigheten.

Det statliga stödet är hämtat ur FFI-avtalet (Fordonsstrategisk forskning och innovation), närmare bestämt det delprogram som har temat klimat och miljö.

Hela satsningen innehåller fem olika program, där staten bidrar med 450 miljoner kronor i stöd per år och industrin ska investera lika mycket.

I år är det hittills 17 projekt inom delprogrammet som fått stödpengar för att ta fram teknik som ska minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser från fordon.

Pengarna hamnar nästan enbart hos de stora fordonstillverkarna, men underleverantören Haldex i Landskrona får drygt 9 miljoner kronor för att utveckla en eldriven axel för hybridfordon och eldrivna fordon.

Några underleverantörer kan också indirekt få del av stödpengarna genom att de deltar i något av utvecklingsprojekten.

Hur stor andel av de drygt 168 miljonerna kommer indirekt underleverantörerna till godo?

-Inte några större summor, säger Peter Kasche. Pengarna stannar till största del hos tillverkarna.

Stödet på totalt 168,3 miljoner har gått till projekten:

•Forskning, utveckling och industrialiseringsstudie av elbil för stadstrafik med hög marknadspotential - Volvo Personvagnar AB (38 927 000 kr)

•Andra generationens högeffektiva motorsystem med begränsat varvtalsområde - Volvo Powertrain Corporation (27 600 000 kr)

•Energieffektiv emissionsreduktion - Volvo Technology AB (21 000 000 kr)

•Volvo Environmental Engine Architecture - Volvo Personvagnar AB (15 255 300 kr)

•Andra generationen mild hybriddrivlina med begränsat varvtalsområde - Volvo Powertrain Corporation (13 300 000 kr)

•Eldriven axel för hybridfordon och eldrivna fordon - Haldex Traction (9 382 901 kr)

•Driftsäkra drivlinor för biodiesel - Volvo Powertrain Corporation (8 800 000 kr)

•Integration, verifiering och demonstration - Volvo Powertrain Corporation (7 000 000 kr)

•Nästa generation Ottomotorförbränning - Volvo Personvagnar AB (7 000 000 kr)

•Designoptimering av hjul och hjulhus på tunga fordon med avseende på bränsleförbrukning och kylluftflöde - AB Volvo (3 868 000 kr)

•Optimering av strömningsprocessen i motorrum - Volvo Lastvagnar AB (3 075 000 kr)

•Våta slirande lamellkopplingar i tunga fordon - Volvo Construction Equipment AB (2 950 000 kr)

•Pneumatisk hybridmotor med pneumatiskt styrda ventiler - Cargine Engineering AB (2 420 000 kr)

•Transient combustion control - Scania CV AB (2 395 000 kr)

•Återkopplad diesel - Scania CV AB (2 326 153 kr)

•Charging research & development - General Motors Powertrain-Sweden AB (1 728 000 kr)

• Avgaskatalys för framtidens bränslen - Volvo Technology AB (1 250 000 kr)

FFI

FFI är ett samverkansprogram mellan staten och den svenska fordonsindustrin. Det innehåller fem delprogram:

• Energi och miljö –till exempel utveckling av elektriska drivlinor. Energimyndigheten är ansvarig för programmet.

• Fordons- och trafiksäkerhet – hur man ska bygga säkrare bilar, med aktiva säkerhetssystem. Vägverket är ansvarigt.

• Transporteffektivitet – hur man i framtiden ska bli bättre på att organisera transporter av människor och varor. Vinnova håller i programmet.

• Fordonsutveckling - efterföljaren till ICT, fordons-IT, telematik och fordonselektronik. Vinnova håller i programmet.

• Produktions- och materialteknik - efterföljaren till Mera-programmet, utveckling av ny produktionsteknik och nya material. Vinnova håller i programmet.