Energi

Vindkraftslager klart 2012

General Electric och energiföretaget RWE har slutit avtal om att bygger lagringsanläggningar för vindkraft som inte kan utnyttjas när det blåser som mest. 2012 ska det första lagret vara klart.

Publicerad

Tekniken bygger på att elström från vindkraftverken driver pumpar som pressar ner komprimerad luft i berglager, för att sedan använda luften för att driva turbiner vid höglastperioder.

Utvecklingsarbetet ska främst äga rum i norra Tyskland där det finns gott om salthaltiga hålrum nere i marken.

De båda företagen ska försöka utveckla en metod att även ta tillvara den värme som alstras när luften komprimeras. På så vis kan verkningsgraden öka från 45 procent till 70 procent.

RWE är Tysklands näst största energibolag. General Electric är en gammal samarbetspartner med RWE, som har stor erfarenhet av kompressorteknik.

Metoden att lagra energi som tryckluft i bergrum är långt ifrån ny. Såväl i Tyskland som i USA har komprimerad luft lagrats i bergrum för att senare användas för att alstra el via turbiner. I Tyskland finns ett sådant lager i närheten av kärnkraftverket Unterweser. Energi från kraftverket används för att komprimera luft till ett mellan 50 och 70 bar. Lagret på mer än 650 meters djup kan ge en effekt av 290 MW.

Även energibolaget EnBW arbetar med en teknik för att lagra överskottsenergi från vindkraften genom lagring av komprimerad luft i bergrum.

En utmaning i det utvecklingsarbete som nu ska ske mellan GE och RWE är att utveckla kompressorteknik för höga temperaturer, och att ta vara på den värme som alstras under processen, skriver RWE i ett pressmeddelande.