Energi

”Vi ska genomföra vår tids största elektrifiering”

Elnät. Foto: TT
Elnät. Foto: TT
Energiminister Khashayar Farmanbar (S). Foto: Johan Jeppsson/TT
Energiminister Khashayar Farmanbar (S). Foto: Johan Jeppsson/TT

Regeringens elektrifieringsstrategi: Bygga ut infrastruktur för fordonsladdning och vätgastankning – och uppmuntra kommuner att säga ja till vindkraftsutbyggnad. Det är två av 67 åtgärder i strategin.

Publicerad Uppdaterad

Regeringens elektrifieringsstrategi innehåller 67 åtgärder inom fem övergripande områden på tre år, och presenteras av energiminister Khashayar Farmanbar (S) på en pressträff. Strategin ska inte förväxlas med elektrifieringskommissionen, som presenterade sina resultat i december.

– Vi ska nu genomföra vår tids största elektrifiering, säger han.

Men särskilt konkret är inte strategin. Det handlar mer om att peka ut riktningen och ge myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på hur bland annat elnätet och laddningsinfrastrukturen kan byggas ut.

Det handlar om att röja hinder för utbyggnad av ny elproduktion och säkerställa att det finns leveranser av el, hela dygnet, hela året.

– Men vi måste göra ännu mer. Vi måste vända på varje sten, säger Farmanbar.

Energiminister Khashayar Farmanbar (S). Foto: Johan Jeppsson/TT
Energiminister Khashayar Farmanbar (S). Foto: Johan Jeppsson/TT

Politiken måste ta ledartröjan över vilken riktning elmarknaden ska gå, enligt Farmanbar.

– Då handlar det om vilka energislag som ska gälla, säger han.

Kärnkraften har en plats i svensk energiproduktion många år till, enligt ministern.

– Huruvida nya kärnkraftverk ska komma på plats handlar om några är intresserade av att investera.

Exempel: Laddingfrastruktur, vätgastankning, vindkraftsutbyggnad

Här är några exempel från strategin:

  • Ett elektrifieringsråd inrättas med representanter från den offentliga sektorn, näringslivet och andra samhällsaktörer.
  • Svenska kraftnät ska få större ansvar för att elsystemet ska kunna ”utvecklas i takt med behoven. I denna åtgärd ingår bland annat ett mer proaktivt arbete med nationell nätplanering.”
  • Svenska kraftnät ska främja flexibilitet i elsystemet.
  • Energimyndigheten och Trafikverket ska ta fram ett nationellt handlingsprogram utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.
  • En utredning ska ge förslag på hur kommuner ”ska kunna ges incitament för utbyggnad av ny vindkraft”.
  • En nationell kraftsamling för kompetensförsörjning för elektrifieringen.