Energi

Vattenfall satsar på oceanvågorna

Vattenfall tar kommandot i det irländska vågkraftsprojektet Pandion. Det handlar om att ta kraften från riktigt stora oceanvågor.

Publicerad

- Vi vill bygga vågkraftsparker som är dimensionerade för stora djup och riktigt stora havsvågor. Vågkraftverken ska klara orkaner och 25 meter höga ”hundraårsvågor”, säger Ulf Tisell, chef för Vattenfall vågkraftssatsning.

Vattenfall gick in i det irländska Pandion-projektet för precis ett år sedan tillsammans med det irländska företaget Wavebob för att utveckla en teknik för vågkraftverk på stora djup.

Nu har Vattenfall satsat 5 miljoner kronor i Pandion och tagit över kommandot med en 51-procentig ägarandel i företaget. Wavebob har 49 procent.

Pandion har ansökt om byggplatser på Irlands västkust där havsdjupet är minst 100 meter.

De aggregat som hittills testats på grundare vatten under ett års tid har haft en kapacitet på 500 kW styck.

Nu siktar man på två till tre gånger så stora verk för en demonstrationsanläggning som på sikt ska kuna byggas ut till en kommersiell vågkraftspark till havs med en kapacitet på minst 250 MW el.

- Pandion är tekniskt neutralt. Just nu är det Wavebobs teknik som är den bästa för rå sjö, men inget är hugget i sten, säger Ulf Tisell.

Vattenfall har hittills satsat pengar i fyra vågkraftsprojekt.

1. Islandsberg utanför Lysekildär 10 generatorer om 10 kW per styck och 40 stycken bojar från Uppsalaföretaget Seabased och forskarna på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet ska läggas ut.

2. Runde i Norgedär två stycken 50 kW Seabased-generatorer testas.

3. Pelamisprojektet i Portugal, en demonstrationsanläggning på 750 kW.

4. Pandion på Irlandmed Wavebob-aggregat på 500 kW – 1,5 MW vardera.

Det finns ytterligare ett antal tekniker under test, bland annat det norska företagetLanglee, det brittiska projektetOrecon,det finska företagAW-Energy, danska Wavestar och Wavedragon samt skottska Wavegen,

- I dag är all vågkraftsteknik i sin linda och mycket är oprövat än så länge. Men vågor och tidvatten är en enormt stor energikälla, säger Ulf Tisell.

Så här fungerar Wavebob-aggregaten:

Bojen på ytan är 20 meter i diameter och rymmer själva kraftverket med en hydraulisk oljepump, turbin och generator.

Under bojen hänger en 100 meter lång klump som fångar upp kraften i de djupa vågrörelserna.

Bojen och undervattensaggregaten, som är förankrat med kättingar på havsbotten, rör sig otakt med varandra.

Det ger en pumprörelse som ger tryck åt ett hydraulsystem som pumpar vegetabilisk olja genom en turbin som driver generatorn.