Energi

Varnar för konkurser efter besked om elstöd: ”För lite”

Livsmedelsakademien varnar för uppsägningar efter beskedet om elprisstöd. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Livsmedelsakademien varnar för uppsägningar efter beskedet om elprisstöd. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

På torsdagen godkände Energimarknadsinspektionen det elstödsförslag som Svenska kraftnät och regeringen lagt fram. Stödet har varit efterlängtat bland flera företag i södra Sverige, men samtidigt finns en oro för att stödet inte är tillräckligt.

Publicerad

– Politiken gör för lite och för långsamt. Tyvärr tror jag att vi kommer att se konkurser och uppsägningar om det inte kommer besked om en långsiktig lösning på de höga elpriserna.

Det säger Eric White, styrelseordförande för förpackningsklustret Packbridge, som hade hoppats att ett högkostnadsskydd skulle vara på plats innan jul.

Svårt att planera

I stället har regeringen presenterat ett stöd i form av en engångsåterbetalning. Stödet baseras på historisk förbrukning under perioden från oktober förra året till och med september i år. I dagsläget finns det inte heller något exakt datum för utbetalning.

– Det här gör att företag får det svårt att planera. Vi har inte heller fått några besked om vad som kommer att hända framöver. Företag kan inte sitta och hoppas på att Putin ska besinna sig, säger Eric White.

Överväger uppsägning

Enligt Sara Fredström, kommunikationschef vid Livsmedelsakademien, uppger redan var tredje livsmedelsprocent i södra Sverige att de överväger uppsägningar på grund av höga elpriser.

– För små industrier och leverantörer, där det inte finns några buffertar att ta av, riskerar oförutsägbarheten att leda till konkurser och arbetslöshet. Om elen är dyr blir också svenskproducerad mat dyrare. Det riskerar att förvärra det ekonomiska läget, säger hon.

Flera företag inom industrin har redan börjat styra om produktionen. Camilla Dahlin, tillförordnad vd för Industriellt utvecklingscentrum Syd i Skåne, beskriver läget som allvarligt.

– Våra medlemsföretag, små och medelstora industrier, har inga buffertar att ta av för att hantera dessa kostnadsökningar. Företagen jobbar aktivt med att anpassa verksamheterna utifrån läget. Några styr om tillverkning till andra tider, andra tittar på varsel, säger hon.

Komplicerat med statliga subventioner

Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken, delar analysen om eventuella varsel. Samtidigt menar han att det är komplicerat med statliga subventioner som är baserade på framtida kostnader.

– Det kan ge enorma kostnader som man inte kan förutspå. Om man skickar ut en signal till företag om kraftiga subventioner från statligt håll ger du dig också in i den fria marknaden. Det kan ge fel incitament och leda till att företag blir mindre effektiva i sin elanvändning.

Enligt Christian Kopfer skulle det kunna leda till högre elpriser.

– Det är lite som hönan och ägget. En stor anledning till att vi har haft lägre elpriser är ju för att företag har dragit ner på produktionen.

Fakta: Elstödet

Det är elkunder i elområde 3 och 4, det vill säga mellersta och södra Sverige som föreslås få stöd.

Stödet beräknas utifrån vad förbrukningen var perioden oktober 2021 till och med september i år.

Stödet kommer att utgå med 79 öre per kilowattimme (kWh) i elprisområde 4 och med 50 öre i område 3.

Alla som har elnätsavtalet för ett hus eller lokal får stöd. Det är den som har elnätsavtalet när Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan som får stödet.

I norra Sverige, elområde 1 och 2, har medelpriset under den aktuella tolvmånadersperioden hela tiden legat klart under 75 öre/kWh, som är det referenspris Svenska kraftnät har beräknat stödet utifrån.

Medelpriset i elområde 3, där Stockholm och Mälardalen ingår, var 125 öre per kWh. Där blir stödet 50 öre per kWh.

Medelpriset i elområde 4, längst i söder, var 154 öre per kWh under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. Där blir stödet 79 öre per kWh.

Källa: Svenska kraftnät