Energi

Världens största högtemperaturelektrolysör byggs i Rotterdam

Två av totalt tolv moduler till den högtemperaturelektrolysör från Sunfire som Neste installerar vid raffinaderiet i Rotterdam.  Foto: Neste
Två av totalt tolv moduler till den högtemperaturelektrolysör från Sunfire som Neste installerar vid raffinaderiet i Rotterdam.  Foto: Neste

Med en rejält mycket bättre verkningsgrad än övriga tekniker ska en ny elektrolysör om 2,6 MW tillverka vätgas till Nestes bioraffinaderi i Rotterdam.

Publicerad

Elektrolysören, som tillverkar vätgas genom att spjälka vatten med hjälp av värme och el, installeras just nu vid Nestes bioraffinaderi i Rotterdam. 

Vid raffinering av bränsle, så väl biobaserade som fossila, går det åt stora mängder vätgas. Den finska olje- och biodrivmedelsjätten Neste konsumerar 20 ton per timme, har företagets innovationsdirektör Lars Peter Lindfors tidigare berättat för Ny Teknik

Men likt nästan all annan vätgas som produceras i världen görs det genom reformering av fossila bränslen, ofta naturgas. 

För att komma runt naturgasberoendet kan man i stället använda sig av elektrolysörer. Neste har beslutat sig för att satsa på den tekniken vid bioraffinaderiet i Rotterdam.  

Men det är inte vilken elektrolysör som helst.

Högtemperaturelektrolysör

I det EU-finansierade projektet Multiplhy installeras nu en högtemperaturelektrolysör (brukar benämnas SOEC, solid oxide electrolysis cell).  

Som namnet antyder kännetecknas tekniken av den höga temperaturen, omkring 800 grader Celsius. De i dagsläget vanligaste och tekniskt mognare teknikerna är annars den alkaliska samt PEM (protoutbytesmembran), som båda körs vid cirka 80 grader.  

Anläggningen får en elektrisk effekt om 2,6 MW vilket innebär att den blir störst i världen i sin klass. Den största i dagsläget är på 0,7 MW och finns i tyska Salzgitter.  

Det tyska bolaget Sunfire har nu levererat de två första elektrolysörmodulerna till Rotterdam, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Totalt ska tolv sådana moduler installeras.

Verkningsgrad om 84 procent

Nyligen uppnådde Sunfire en verkningsgrad om hela 84 procent (sett till elektrisk effekt och det lägre värmevärdet, LHV) vid anläggningen i Salzgitter. Det är mycket högt jämfört med alkaliska respektive PEM-elektrolysörer, som brukar ligga kring 60–70 procent.  

– Det var ett genombrott för oss. Nu är vi spända av förväntan inför att driftsätta vår högtemperaturelektrolysör i multimegawattskala, säger bolagets teknikchef Christian von Olshausen i ett uttalande. 

Men för att uppnå en så hög verkningsgrad krävs hjälp utifrån, i form av processånga från raffinaderiet. Om man utvidgar systemgränsen så att ångan inte blir ”gratis” hade verkningsgraden blivit lägre. Omkring en tredjedel av den tillförda energin kommer från ånga snarare än el, enligt en presentation av Sunfire.

60 kilo vätgas per timme

Elektrolysören förväntas tas i drift 2023 och kommer då att kunna producera 60 kilo vätgas per timme – alltså tre promille av Nestes totala vätgasbehov som utöver i Rotterdam även har raffinaderier i Singapore och Finland.  

Neste beslutade nyligen att bygga ut raffinaderiet i Rotterdam. Genom en investering om 1,9 miljarder euro ökar anläggningens produktionskapacitet med 1,3 miljoner ton per år, till 2,7 miljoner ton per år. Utbyggnaden ska vara i drift under första halvan av 2026, rapporterar Reuters