Energi

Världens längsta sjökabel klar

Bild från utläggningen av Nornedkabeln. Kabeln väger 90 kilo per meter och är extremt styv.
Bild från utläggningen av Nornedkabeln. Kabeln väger 90 kilo per meter och är extremt styv.
Från Feda i Norge till Eemshaven i Nederländerna; 58 mil.
Från Feda i Norge till Eemshaven i Nederländerna; 58 mil.
Kraftstationerna på båda sidor är gigantiska. Bilden är från Feda i Norge.
Kraftstationerna på båda sidor är gigantiska. Bilden är från Feda i Norge.
Ventilhallen i Emshaven i Nederländerna. I ventilhallen förvandlas likström till växelström och vice versa. En likadan anläggning finns i andra änden av kabeln, i norska Feda.
Ventilhallen i Emshaven i Nederländerna. I ventilhallen förvandlas likström till växelström och vice versa. En likadan anläggning finns i andra änden av kabeln, i norska Feda.
Svante Svensson, ABB:s projektchef för strömriktar-stationerna.
Svante Svensson, ABB:s projektchef för strömriktar-stationerna.
Stig Göthe, ordförande i Power Circle.
Stig Göthe, ordförande i Power Circle.

Världens längsta sjökabel invigs i dag i norska Feda. Kabeln ska forsla el mellan Norge och Holland och är en av de första sträckorna på den motorväg för energi som planeras genom hela Europa.

Publicerad

För hundra år sedan var Feda på Norges sydkust ett centrum för sjöfart och sillfiske. Från och med i dag kommer orten också att förknippas med kraftöverföring.

På torsdagen invigs nämligen världens längsta kraftkabel i den norska hamnstaden.

Den 58 mil långa undervattenskabeln löper genom Nordsjön till Eemshaven i Holland.

Totaltpris - 5 miljarder kronor
Strömriktarstationerna och två tredjedelar av kabeln har levererats av ABB. Den återstående tredjedelen av länken kommer från norska Nexans.

Totalt har projektet kostat över fem miljarder svenska kronor.

Norned, som projektet kallas, är inte bara världen längsta likströmskabel under vattenytan, utan också den mest kraftfulla.

Överföringskapaciteten på HVDC-systemet ligger på 700 MW, med möjlighet att kunna köra på högre effekter under kortare perioder.

Enorma mängder el genom kabeln
Kabeln ska kunna transportera 6 miljarder kWh om året, eller tillräckligt med el för att kunna försörja halva Oslos befolkning.

- Förlusterna vid överföringen är mycket små, cirka 3,7 procent, säger Svante Svensson, ABB:s projektchef för strömriktarstationerna.

- Om det överhuvudtaget vore möjligt att bygga en lika lång växelströmskabel skulle förlusterna vara tre gånger så stora, säger han till Ny Teknik.

Europas energimotorväg
Norned är den senaste och hittills längsta delen i det system av ”energimotorvägar” som politiker och kraftbolag vill bygga över hela Europa.

Från öster löper redan likströmslänkarna Estlink (mellan Estland och Finland) och Fenno-Skan 1 och 2 (mellan Finland-Sverige).

Söderut löper flera mindre likströmslänkar från Norge och Sverige till Danmark, Tyskland och Polen.

Om några år förstärker Sverige sitt stamnät med Sydvästlänken. Den västra delen, från Jönköping till Oslofjorden, blir ännu en påfart på den här breda kraftvägen.

Norsk el kapar holländska toppar
Den nya länken mellan Norge och Holland innebär att norsk vattenkraft kan användas för att kapa toppar och fylla svackor dagtid i det holländska nätet.

På nätterna kan holländsk el skickas norrut för att spara vattenkraften i dammarna.

- Den största vinsten ligger i att holländarna slipper köra sina gas- och kolkraftverk för fullt, utan kan fylla ut med den renare norska elektriciteten, säger Stig Göthe, ordförande i Power Circle (branschorganisation för de elkraftstekniska företagen) och Vindforsk.

Kompletterar vindkraften
- Norned underlättar också utbyggnaden av vindkraft i Europa, eftersom vattenkraften kan fylla på i nätet när vinden mojnar, säger Stig Göthe.

Enligt ABB kommer kraftlänken att minska koldioxidutsläppen med cirka 1,7 miljoner ton om året.

Förmodligen ger den också större vinster för ägarna, de statliga kraftbolagen TenneT i Holland och Statnett i Norge.

Vad den nya länken innebär för konsumenterna debatteras just nu i norsk media. I en artikel i Dagens Naeringsliv menar flera kritiker att den ökade exporten av el till kontinenten kommer att leda till tömda vattenmagasin och högre elpriser i Norge.

Världens längsta

Längd: 580 kilometer

Djup:50-400 meter

System: högspänd likström, HVDC. Används för att distribuera elkraft över långa avstånd, ger lägre förluster i överföringen jämfört med växelströmsystem.

Överföringskapacitet:700 MW

Kostnad:drygt 5,4 miljarder svenska kronor, varav ABB:s del i projektet är värd cirka 2,5 miljarder svenska kronor.