Energi

Var tredje svensk får vatten från förorenade källor

Torbjörn Lindberg Foto: Livsmedelsverket
Torbjörn Lindberg Foto: Livsmedelsverket

Drygt en tredjedel av svenskarna, 3,6 miljoner människor, får sitt dricksvatten från en vattentäkt som bedöms vara förorenad av giftiga industrikemikalier. Men i de fall där det rör sig om höga halter har åtgärder vidtagits.

Publicerad

Perfluorerade alkylsyror, PFAA, är en grupp industrikemikalier som bland annat har använts i brandsläckningsskum. På flera håll i landet har höga halter av ämnena upptäckts i dricksvattnet. Därför har Livsmedelsverket dragit igång en kartläggning av hur omfattande problemet är.

I april redovisade Livsmedelsverket de första siffrorna från kartläggningen.  Men några kommuner hade då inte svarat på enkäten, så i juni utfärdade Livsmedelsverket ett föreläggande för att tvinga dem att redovisa läget.

Nu har de sista svaren kommit in till Livsmedelsverket och myndigheten har sammanställt hela bilden. Jämfört med resultaten i april har antalet människor som får sitt dricksvatten från vattenverk som bedöms vara påverkade av PFAA ökat något.

Totalt bedöms 109 dricksvattenanläggningar i 65 kommuner vara påverkade av PFAA. De förser 3,6 miljoner svenskar med dricksvatten.

- Det är överraskande att det var så stor spridning, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Halterna PFAA i ytvatten har generellt sett varit låga och anses inte innebära någon hälsorisk. PFAA-påverkat grundvatten finns på 78 platser.

I fem kommuner har höga halter av PFAA lett till förändringar i dricksvattenförsörjningen, genom att brunnar har tagits ur bruk, till exempel i Uppsala, eller att kolfilter har installerats i vattenverket, till exempel i Kallinge i Blekinge.

- Såvitt jag vet är det ingen som får höga halter nu. De som har haft höga halter har åtgärdat problemet genom att stänga brunnar, satt in kolfilter eller stängt vattenverk, säger Torbjörn Lindberg.

För en procent av dricksvattenanläggningarna saknas fortfarande en bedömning om vattnet riskerar att vara påverkat av PFAA. Livsmedelsverket förutsätter att kommunerna undersöker risken för dessa så fort som möjligt.

-Det viktigaste har varit att kommunerna så snabbt som möjligt identifierar vilka vattentäkter som har haft höga halter och ser till att de inte används till dricksvatten, säger Stig Orustfjord, generaldirektör för Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Gilla Ny Teknik på Facebook!