Energi

Trots upphandlingsstrulet – ingen försening för batterifabriken

En upphandling om 3,2 miljoner kronor inför bygget av Northvolts batterifabrik i Skellefteå har dömts ut av förvaltningsrätten. Men det ska inte leda till några förseningar i jätteprojektet.

Publicerad

Northvolt planerar en jättefabrik för battericelltillverkning i Skellefteå. Den första etappen omfattar en produktionsvolym om 16 GWh i total batterikapacitet per år och beräknas kosta 16 miljarder kronor.

Tillverkning av battericeller är både energi- och effektkrävande. Inför Northvoltbygget gick regionnätsägaren i området, Skellefteå Kraft Elnät, i våras ut med en upphandling för att förstärka elnätet. Upphandlingen gällde bland annat elstolpar.

Två leverantörer lämnade anbud och Skellefteå Kraft valde den ena. Den andre leverantören överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Umeå, som i början av augusti meddelade att anbuden måste prövas på nytt.

”Mer förlåtande tolkning”

Men då hade Skellefteå Kraft redan genomfört en direktupphandling. Enligt Mimmi Jonsson, presstalesperson på Skellefteå Kraft, fattades beslutet när bolaget insåg att det skulle ta tre till fyra månader för domstolen att pröva saken.

I samband med direktupphandlingen anmälde Skellefteå Kraft också sig själva till Konkurrensverket. Om Konkurrensverket anser att direktupphandlingen inte var tillåten riskerar bolaget en avgift om tio procent av avtalsvärdet.

När så Skellefteå Kraft genomförde den nya prövningen av anbuden som förvaltningsrätten hade krävt kom bolaget fram till att ingen av de två leverantörerna hade lämnat ett giltigt anbud.

– I den initiala kvalificeringen gjorde vi en vidare, kanske mer förlåtande, tolkning av de inlämnade anbudshandlingarna än vad vi ansåg krävdes i omprövningen, säger Jonas Ellman, inköpschef på Skellefteå Kraft.

Projektet kan fortsätta enligt tidplan”

Den leverantör som valdes i direktupphandlingen var dock samma bolag som vann i den första upphandlingsomgången.

– I en direktupphandling kan man lägga sig på en annan kravnivå, och det gjorde vi i det här fallet, säger Jonas Ellman.

Enligt både Skellefteå Kraft och Northvolt kommer strulet kring upphandlingen inte att försena fabriksbygget.

– Grejerna är inköpta till projektet så det kan fortsätta enligt tidplan. Monteringsarbete pågår just nu med det material som köptes in vid direktupphandlingen, säger Mimmi Jonsson.

”Underrättelse om avbruten upphandling”

Flera medier har rapporterat att Skellefteå Kraft har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Men det anser Skellefteå Kraft är fel.

Ny Teknik har tagit del av handlingen som Skellefteå Kraft har skickat till förvaltningsrätten. Den har rubriken ”Underrättelse om avbruten upphandling” men kammarrätten har tolkat dokumentet som en överklagan.