Energi

Trots rekordnivåer – nu blir det dyrare att leda ut el på stamnätet

Elnät. Foto: TT
Elnät. Foto: TT
Elnät. Foto: Ellevio
Elnät. Foto: Ellevio
Elnät i Vallentuna. Foto: Dennis Ylikangas
Elnät i Vallentuna. Foto: Dennis Ylikangas
Snö på ledningar. Foto: Marit Hommedal/TT
Snö på ledningar. Foto: Marit Hommedal/TT
Malin Stridh. Foto: Svenska kraftnät
Malin Stridh. Foto: Svenska kraftnät
Per-Olof Lindström. Foto: Svenska kraftnät
Per-Olof Lindström. Foto: Svenska kraftnät
Urban Lundin. Foto: Jose Perez
Urban Lundin. Foto: Jose Perez
Henrik Bergström. Foto: Ellevio
Henrik Bergström. Foto: Ellevio

Nästa år höjer Svenska kraftnät stamnätstariffen, vilket gör det dyrare för elproducenter att leda ut el på stamnätet. Anledningen är att energiförlusterna ökar när mer el måste överföras längre sträckor från norr till söder.

Publicerad

Elpriserna nådde nyligen rekordnivåer. Men nästa år väntas ytterligare en kalldusch för elkunderna. Då förändrar stamnätsägaren Svenska kraftnät sin nättariff, som både elproducenter och regionnätägare måste betala.

Stamnätstariffen består av två delar, en effektavgift och en energiavgift. Energiavgiften beräknas utifrån en så kallad marginalförlustkoefficient, som i genomsnitt höjs med cirka tio procent nästa år.

Enligt Svenska kraftnät görs höjningen som en följd av de ökade överföringsförlusterna i stamnätet.

– Under de senaste åren har Svenska kraftnäts överföringsförluster ökat främst som en konsekvens av nedläggningen av elproduktion i mellersta och södra Sverige då det även leder till högre överföring av el från norr till söder. Ju längre sträcka elen transporteras desto större blir förlusterna, säger Malin Stridh, chef för Svenska kraftnäts avdelning för elmarknad.

Elnät. Foto: TT
Elnät. Foto: TT

Vid elöverföring uppstår energiförluster när värme utvecklas på grund av motståndet i ledningarna. Det betyder att all el som produceras inte kommer konsumenterna till godo. En del försvinner som värme längs vägen.

Energiförlusterna spås fortsätta växa

Under 2020 uppgick energiförlusterna i stamnätet till 3,9 TWh, enligt Svenska kraftnät. Det motsvarar 2,5 procent av Sveriges totala elproduktion om 159 TWh under året.

– Även under 2021 ser vi fortsatt höga förluster, i samma nivå som 2020, säger Malin Stridh.

Hittills i år har Svenska kraftnät noterat energiförluster om 3,3 TWh i stamnätet. Värdet gäller från januari till oktober och då saknas alltså de två sista månaderna.

Energiförlusterna i stamnätet varierar från år till år. De kan till exempel påverkas av väder och vind. När temperaturen är låg minskar motståndet i ledningarna och därmed energiförlusterna. Vind hjälper också till att kyla ledningarna och hålla nere förlusterna.

Snö på ledningar. Foto: Marit Hommedal/TT
Snö på ledningar. Foto: Marit Hommedal/TT

Men framför allt ökar förlusterna när avståndet för elöverföringen blir längre. Med tanke på att en stor del av vindkraftsutbyggnaden väntas ske i norra Sverige bedömer Svenska kraftnät därför att energiförlusterna kommer att fortsätta att växa framöver.

”En lösning är att bygga mer ledningar”

I sin långsiktiga marknadsanalys, som sträcker sig till 2050, ger Svenska kraftnät prognosen att energiförlusterna för stamnät och regionnät kommer att växa till mellan 8 och 13 TWh per år, beroende på vilka energislag som byggs ut och hur snabbt samhället elektrifieras.

Elnät i Vallentuna. Foto: Dennis Ylikangas
Elnät i Vallentuna. Foto: Dennis Ylikangas

En annan faktor som påverkar förlusterna är strömstyrkan. Förlusterna varierar kvadratiskt mot strömstyrkan, vilket innebär att om strömstyrkan fördubblas i en ledning så kommer förlusterna att fyrdubblas.

– Omvänt gäller att om strömstyrkan som går genom en ledning fördelas på två ledningar så halveras förlusterna, säger Per-Olof Lindström, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

Därmed innebär flaskhalsarna i stamnätet inte bara att det är svårt att överföra tillräckligt mycket effekt till elkunderna, utan också att en större andel av den producerade elen går till spillo.

– En lösning för att minska förlusterna är därför att bygga mer ledningar. Då fördelas effekten på fler ledningar och det blir mindre ström på varje ledning. Då minskar förlusterna betydligt. Men det är förstås dyrt och svårt att få tillstånd, säger Per-Olof Lindström.

”Risken för prisskillnader trycks ner på slutkunderna”

En annan lösning är att i stället höja spänningen. Då minskar strömstyrkan i motsvarande grad, vilket i sin tur minskar förlusterna. Det är något Urban Lundin, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet, vill slå ett slag för.

– Man behöver förstås byta en del utrustning, till exempel isolatorer, stolpar och transformatorer, men jag är en ganska stor förespråkare av att i alla fall undersöka en sådan möjlighet, säger han.

För att kompensera för den el som går till spillo i form av värme köper Svenska kraftnät motsvarande mängd energi på elmarknaden. Men kostnaden för sådan ”förlust-el” bakas in i stamnätstariffen.

Före 2020 brukade Svenska kraftnät prissäkra inköpet av förlust-elen, så att regionnätsägarna visste på förhand hur mycket de skulle betala för energiförlusterna i stamnätet.

Men sedan 2020 är priset rörligt och baseras på elbörsens dagen före-handel. Det är något som Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på regionnätägaren Ellevio, är kritisk till.

– Förändringen hos Svenska kraftnät innebär att risken för prisskillnader trycks ner på slutkunderna. Det är klart att vi förstår att förlusterna ökar, men det var bättre förutsägbarhet förut, då visste vi till vilket pris Svenska kraftnät hade prissäkrat emot. Nu blir det ryckigare, säger han.

”Olyckligt att kunderna får en ryckigare kostnad”

Under 2021 bedömer Ellevio att kostnaderna för stamnätets energiförluster har ökat för nätbolagets kunder med upp till 30 procent eller cirka 1 öre per kilowattimme.

Hur mycket kostnaden kommer att öka nästa år, när stamnätstariffen förändras igen, har Ellevio ännu inte räknat på. Men klart är att nätbolaget kommer att föra vidare kostnaden till sina kunder. Enligt Henrik Bergström för alla nätbolag vidare stamnätskostnaden så att den till slut landar på konsumenterna.

– Det är olyckligt att kunderna får en ryckigare kostnad för elnätet nu när elhandelspriset ökar, säger han.

Svenska kraftnät genomför förändringarna för att prissignalen ska bli mer korrekt. Dessutom påpekar stamnätsägaren att nätbolagen själva kan välja om de vill erbjuda sina kunder ett fast eller rörligt pris för nätförlusterna.

Energiförluster i stamnätet

2020: 3,9 TWh

2019: 3,3 TWh

2018: 3,2 TWh

2017: 3,4 TWh

Källa: Svenska kraftnät