Energi

Tillstånd krävs för att använda mikrovågor

Vid inspektioner har Strålsäkerhetsmyndigheten upptäckt att saneringsföretag ibland inte har haft full kontroll på säkerheten när mikrovågstorkar har använts. Här mäter Martin Lindgren mikrovågor i anslutning till ett badrum som torkas.
Vid inspektioner har Strålsäkerhetsmyndigheten upptäckt att saneringsföretag ibland inte har haft full kontroll på säkerheten när mikrovågstorkar har använts. Här mäter Martin Lindgren mikrovågor i anslutning till ett badrum som torkas.
Martin Lindgren
Martin Lindgren

Flera hundra vattenskadade lägenheter torkas varje år med mikrovågor. Men från och med nästa månad krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att använda mikrovågor.

Publicerad

- Mikrovågor kan orsaka djupa brännskador och därför är det viktigt att de som utför mikrovågstorkning har kunskaper och rutiner så att människor och djur inte skadas, säger Martin Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det går mycket snabbare att torka fuktiga golv och väggar av betong eller tegel med mikrovågor än med byggfläktar. I stället för att torkningen tar flera veckor kan den göras på ett par dagar.

Men det gäller att torkningen utförs på ett säkert sätt. Inga människor får befinna sig i utrymmena i anslutning till de väggar eller golv som torkas, annars kan de utsättas för mer elektromagnetisk strålning än vad som är rekommenderat.

Därför skärps nu föreskrifterna för mikrovågstorkning. Från och med den 1 mars i år krävs att företag som använder mikrovågor för torkning har tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten.

- Ändringen innebär att företagen ska visa att de har förutsättningar att genomföra mikrovågstorkning på ett säkert sätt innan de kan få tillstånd, säger Martin Lindgren.

Vid några tillfällen har Strålsäkerhetsmyndigheten vid inspektioner upptäckt att företag som använder mikrovågstorkning inte har haft total kontroll på säkerheten, till exempel genom att inte fullt ut känna till fastighetens planlösning.

Husägare och försäkringsbolag som anlitar företag för mikrovågstorkning får bara vända sig till företag som har det nya tillståndet. Annars bryter de mot strålskyddslagen.

Tillståndet gäller i max tre år och kostar som mest 4 600 kronor i en engångsavgift.