Energi

Telekom i Arktis ska utredas

Arktiska rådet har fått i uppdrag att kartlägga telekominfrastrukturen i de arktiska delarna. Foto: Colourbox
Arktiska rådet har fått i uppdrag att kartlägga telekominfrastrukturen i de arktiska delarna. Foto: Colourbox

TROMSÖ. Säkerhet, förbättrade levnadsvillkor och det snabbt ändrade klimatet. Dessa tre områden prioriterar USA när de tar över ordförandeskapet i Arktiska rådet i vår.

Publicerad

”One Arctic” är USAs motto under ordförandeskapet, sa regeringens särskilt utsedda representant, amiral Robert Papp, vid öppningen av den årliga konferensen Arctic Frontiers i Tromsö idag, måndag.

Det ökade intresset för Arktis är också en risk för den känsliga miljön, och det förstärks av det kärva klimatet. Robert Papp pekade på överenskommelsen om hur oljeutsläpp i Arktis ska regleras som ett exempel på hur Arktiska rådet ska fungera. Det var i maj 2013, när Sverige höll i ordförandeklubban.

- Ledarskap för att aktiviteterna i Arktis ska utföras på så säkert sätt som möjligt för människor och miljö är en topprioritering.

Nästa prioritering är ekonomisk utveckling och att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i de arktiska områdena. Till exempel har medlemmarna i Arktiska rådet har fått i uppdrag att kartlägga telekominfrastrukturen i de arktiska delarna. Robert Papp nämner även de mängder av dieselaggregat som används där människor inte har tillgång till elnät, att där finns en stor potential för att byta till renare energikällor.

I begreppet ekonomisk utveckling ligger bland annat möjligheter till att utvinna olja, gas och andra naturresurser när de blir mer tillgängliga då isen smälter.

På en direkt fråga svarar Robert Papp att han är förvissad om att oljeindustrin kommer att klara exploateringen utan att skada naturen.

Det övergripande hotet för Arktisbor är dock hur det förändrade klimatet påverkar deras levnadsvillkor.

- När permafrosten tinar förstörs vägar, rörledningar och annan infrastruktur, säger han.

Det allt varmare klimatet kräver åtgärder i sig, och det är USAs tredje prioritering under ordförandeskapet.

- Det som händer i Arktis stannar inte där. Glaciärer smälter och det gör att havsytan stiger över hela jordklotet. Viktiga åtgärder är att minska sotpartiklarna i atmosfären och metanutsläppen, säger Robert Papp.

Till bilden hör att USA har ingått i internationellt avtal om att minska svart sot, och president Obama har vidtagit åtgärder för att minska metanutsläppen. Däremot har USA ännu inte erkänt någon internationell överenskommelse om att minska koldioxidutsläppen.

Gilla Ny Teknik på Facebook