Innovation

Tekniken som är viktigast 2025

Britter har listat 15 nya tekniklösningar, som kommer ha störst påverkan på mänskligheten 2025. Men det går att rösta fram andra förslag.

Publicerad

På söndag den 3 november går det att lyssna på en debatt om vilka nya tekniska lösningar som kommer att få störst konsekvenser för mänskligheten.

Inför debatten har arrangören London Futurist listat 15 ämnen, som ska debatteras. Men det går att komma med andra förslag, och får dessa tillräckligt med röster, så tas de upp under debatten.

De 15 områden, vars konsekvenser ska diskuteras (om inte andra röstas fram), är:

 1. Googleglasögonen och virtuella avatarer
 2. Övervakning överallt hela tiden.
 3. Skanna hjärnan för att bättre förstå våra känslor.
 4. Läkemedel som gör oss smartare, snällare.
 5. Nya valutor, som bitcoin.
 6. Storskaliga ingenjörsprojekt för att rädda klimatet.
 7. Småskalig solteknik överallt för att minska energianvändningen
 8. Nanomaterial med superstyrka
 9. 3d-tillverkning på atomnivå.
 10. Stamcellsterapi och syntetiska organ
 11. Självstyrande bilar för att minska olyckor och förbättra miljön.
 12. Robotar som ersätter sjukvårdspersonal, soldater och arbetare, med ökad arbetslöshet inom dessa områden som följd.
 13. AI, artificiell intelligens, av typen IBM Watson, för användning inom hälsovården som kan göra läkare arbetslösa.
 14. Nedfrysning av kroppar, för att invänta medicinska genombrott.
 15. Trevliga virtuella vänner som gör att människan lägger mer tid i den virtuella världen.