Energi

Svenska rapporten om E-cat ifrågasatt

Energikatalysatorn är en energiapparat utvecklad av den italienska entreprenören Andrea Rossi. Den modell som visades upp publikt i januari 2011 bestod av ett krökt kopparrör där vatten kokades till ånga, enligt Andrea Rossi med värme från en liten reaktor i stål placerad inuti den horisontella delen av kopparröret. Foto: Mats Lewan
Energikatalysatorn är en energiapparat utvecklad av den italienska entreprenören Andrea Rossi. Den modell som visades upp publikt i januari 2011 bestod av ett krökt kopparrör där vatten kokades till ånga, enligt Andrea Rossi med värme från en liten reaktor i stål placerad inuti den horisontella delen av kopparröret. Foto: Mats Lewan

Den svensk-italienska energimätningen på den kontroversiella energiapparaten E-cat som publicerades förra veckan får hård kritik. Allt från bristande oberoende till rent bedrägeri diskuteras.

Publicerad

”Om E-cat verkligen fungerar som [uppfinnaren] Rossi hävdar, skulle detta kräva radikala förändringar i dagens kunskap om kärnfysik (...). Den bevisning som lämnades i rapporten lyckas inte på långt när indikera att detta är fallet.”

Så sammanfattar kärnfysikern Peter Ekström vid Lunds universitet sin kritik av rapporten som författats av fem svenska och två italienska forskare.

Rapporten publicerades på den öppna sajten Arxiv.org i förra veckan och redogör för två mätningar på energiapparaten E-cat, med slutsatsen att den på ett okänt sätt avger en värmeenergi som är långt större än vad som skulle kunna produceras med kemiska reaktioner.

Bränslet i apparaten uppges av uppfinnaren Andrea Rossi vara något gram nickelpulver, vätgas samt några okända tillsatser.

Peter Ekström som även kritiserat tidigare rapporter om E-cat, diskuterar nu bland annat kalibrering av instrument för mätning av inmatad elektrisk energi, metod för mätning av utstrålad termisk energi samt genomförande av en kontrollkörning av reaktorn utan bränsle.

Bo Höistad, emeritus professor i kärnfysik och en av rapportens författare, kommenterar Peter Ekströms kritik:

”Jag vill rekommendera en noggrannare läsning av vår artikel i vilken flera av Ekströms frågor besvaras. Dessutom skall påpekas att detta är ett första test som givit tillräckligt intressanta resultat för att arbetet skall fortsätta med ytterligare experiment som kan verifiera eller ifrågasätta hittills uppnådda resultat. (...) Det återstår mycket arbete kvar innan det går att definitivt avgöra om Rossis E-cat fungerar. Vi avser att fortsätta detta arbete i ett nästa steg.”

Rapporten kritiseras också på olika nätforum. Olika möjligheter till bedrägeri diskuteras, allt ifrån energimatning genom dolda kablar till högfrekventa strömmar eller likström som mätinstrumenten eventuellt inte detekterar.

Teorin om dold matning med likström bemöts av Torbjörn Hartman, strålskyddsansvarig vid Svedberglaboratoriet och medförfattare till rapporten. I ett mejl som publicerats på sajten Energikatalysatorn.se redogör han för de kontroller och elektriska mätningar som gjorts för att utesluta likströmsmatning.

Energikatalysatorn kritiserad för brister

Energikatalysatorn, eller E-cat, är utvecklad av den italienska uppfinnaren Andrea Rossi och visades publikt för första gången i januari 2011.

Apparaten laddas med nickelpulver, vätgas och ett antal hemliga tillsatser och drivs med värme från elektriska resistanser. Den påstås avge flera gånger mer värmeenergi än den inmatade elektriska energin genom en okänd process i bränslet.

De energimätningar som gjorts hittills har kritiserats för bristande tillförlitlighet.