Energi

Svenska fysiker
driver Ecat.com

Magnus Holm Foto: Jörgen Appelgren
Magnus Holm Foto: Jörgen Appelgren

UPPDATERAD. Fyra svenska entreprenörer, varav två partikelfysiker, driver sajten Ecat.com där man sedan några dagar kan göra förbeställningar på Andrea Rossis energikatalysator. Ny Teknik har intervjuat svenskarna.

Publicerad

(English version here).

Ny Teknik kan bekräfta att det är det brittiska företaget Hydrofusion som ligger bakom webbsajten Ecat.com som lanserades med fullt innehåll den 16 november.

Sajten var anonym vid lanseringen, men Andrea Rossi som uppfunnit energikatalysatorn eller "E-cat", uppgav att det rör sig om en sajt för hans nordeuropeiska agent.

Hydrofusion drivs av fyra svenska entreprenörer – vd Magnus Holm, Niclas Sandström som är verksamhetschef i Storbritannien, säljansvarige Peter La Terra samt Stefan Helgesson som är webbstrateg.

Magnus Holm och Niclas Sandström har båda doktorerat i elementarpartikelfysik vid Chalmers i Göteborg.

Magnus Holm, vad är syftet med sajten Ecat.com?

– Syftet är att vara en portal för alla intressenter rörande E-cat. I synnerhet vill vi vara så officiellt knutna till Rossi som möjligt för att fånga upp så mycket kommersiella intressen som möjligt via Ecat.com.

Vad har ni för avtal med Andrea Rossi?

– Jag kan inte gå in på några detaljer ännu.

Varför satte ni igång den här satsningen?

– Jag hade sett diskussionen om Rossi redan i slutet av 2010. Det mesta som kallas ”free energy” brukar jag skratta åt, men skillnaden med kall fusion är att det i alla fall en exoterm reaktion (avger energi om den sker). Så vi följde med på nätet när testet i Bologna gjordes i januari. Och när Ny Teknik satte igång att skriva började vi kolla på allvar. När Kullander och Essén sedan skrev sin rapport från Bologna i mars var det så stor chans att det fungerade att vi bestämde oss för att satsa. Det var för mycket som talade för – alla forskare som tittat på tekniken trodde att den fungerar.

Vad gjorde ni då?

– Vi började med att utforma en webbstrategi för att kunna sälja de här produkterna på nätet.

Hur fick ni kontakt med Rossi?

– Vi träffade honom vid Defkalions presskonferens i Aten i juni och bokade då ett möte med honom längre fram. Vi hade redan försökt kontakta Defkalion som då hade ett avtal med Rossi, men fick aldrig något svar. Sedan träffade vi Rossi i Uppsala i juli och berättade om våra planer och han tyckte att det lät intressant. Så småningom fick vi ett muntligt avtal och senare en avsiktsförklaring. Under tiden byggde vi upp en struktur på nätet.

Det finns en stor skepsis mot Rossis teknik. Hur ser ni på det?

– Ända tills han gör ett oberoende test finns det givetvis en liten risk att det inte fungerar. Den risken är vi villiga att ta för det är en så otrolig teknik om den fungerar. Mycket talar också för att det fungerar då alla oberoende fysiker som observerat testerna är positivt inställda och uttalat sin tro på mekanismen. Skaran av skeptiker som orkar lägga ner väsentlig tid, bara för att kunna stoltsera med ett “vad var det jag sa” om det skulle visa sig vara fel, har jag inte mycket till övers för.

Hur skiljer sig detta från annat du är skeptisk mot? 

– Det finns så mycket kvackare i alla ämnen men ofta lyser det igenom.  Kvackare kan ingenting, de lär sig några ord men är inte ens matematiskt konsekventa. Men om en person kommer med en teori, ställer upp sina axiom, gör matematiken korrekt, då är det fullgod forskning och har rätt att komma fram.

Ni har redan blivit anklagade för att bidra till bedrägeri. Vad är er kommentar?

– Vi bedriver inget bedrägeri, och jag tror inte att Rossi bedriver något bedrägeri heller. Om det trots allt skulle visa sig att det inte fungerar tror jag i så fall att det handlar om självbedrägeri. Jag tror att det fungerar. Det verkar konstigt att Focardi som forskat i ämnet i över 15 år och hjälpt Rossi i fyra år skulle ha mätt fel under hela den perioden. Det verkar inte troligt. Samtidigt innebär det förstås inte att man får en slutprodukt som fungerar. Men för bedrägeri krävs ett uppsåt och det tycker jag nästan att man kan utesluta. Han pratar inte om förskottspengar vilket kan leda till tankar om bedrägeri. Möjligen kan han leverera en produkt som inte fungerar och då kan man hamna i schism om det, men det innebär inte bedrägeri. Från vår sida finns i alla fall absolut inga former av bedrägeriförsök.

Hur ska ni säkerställa att produkterna fungerar innan ni säljer dem?

– Detta är en svår fråga då det ligger på Rossis ansvar att produkten fungerar. Vi förmedlar bara affären. Men eftersom det finns starka krafter som vill göra gällande att det hela rör sig om bedrägeri kommer vi att göra något eller några av följande för att styrka vår egen hederlighet.

1. Förklara risken med en så prematur produkt för kunden och se till att kunden tvingas ta minimal ekonomisk risk.

2. Försöka få till fullständiga produkttester innan någon betalning sker.

3. Se till att all betalning sker via depositionskonto med full återbetalning om produkterna inte uppfyller utlovade specifikationer.

4. Via potentiell finansiering flytta den ekonomiska risken från kunden till Hydrofusion.

5. Ordna ett oberoende reaktortest som referens på att i alla fall grundprocessen fungerar.

– Den egentliga risken ligger ju i första produktförsäljningen. Rossi kommer att tvingas korrigera tills första produkten fungerar och sedan finns den som referens. När den fungerar är risken med nästa exemplar kraftigt reducerad.

Ni tar nu upp intresseanmälningar. När tror du ni kan förmedla försäljning av kommersiella produkter?

– Det år svårt att säga, men om kärnan fungerar borde serieproduktion kunna komma igång inom ett till två år. Men testanläggningar kan levereras ganska snart.

När tror ni att det kommer konkurrerande produkter?

– Jag tror att det kommer att explodera förr eller senare. I ett best case för Rossi tror jag att det tar tre år från det han har serietillverkade produkter på marknaden. I ett worst case tar det två till tre år från nu. Då tävlar han mot de andra redan nu. Och om han i så fall inte har färdiga produkter om två till tre år blir det den som då har den bästa produkten och de bästa marknadsföringsresurserna som vinner marknaden, framförallt för konsumentprodukter. För industriprodukter är ett bra kontaktnät också viktigt för att snabbt vinna marknaden.

Vilka ser ni som de första tillämpningarna?

– Uppvärmning i fjärrvärmenät och avsaltning av vatten. Sedan elproduktion i stor skala. För konsumentprodukter har man helt andra säkerhetskrav och också krav på tillförlitlighet för att servicekostnaden inte ska rusa i höjden, så det kommer att ligga lite längre in i framtiden.

Vilken respons har ni fått så här långt?

– Långt över förväntan.

- - - -

UPPDATERAT:Hydrofusion närvarade vid testet av energikatalysatorn den 6 oktober och vid testet av den större anläggningen den 28 oktober, och dessutom vid ett privat test tillsammans med Rossi i slutet av juli.

Energikatalysatorn

Energikatalysatorn laddas med nickelpulver samt ett antal hemliga katalysatorer och trycksätts med vätgas. Överskottsvärme produceras möjligen genom en okänd form av kärnreaktion med nickel och väte inblandade.

En rad halvpublika demonstrationer har gjorts för att visa att nettoenergi frigörs, men ännu har inget oberoende test gjorts.

Den 28 oktober testades en anläggning bestående av 107 moduler av en anonym kund. I en rapport hävdade kunden att 479 kW nettoeffekt frigjordes under självgående drift.