Energi

Svar på frågor om energibesparing

Anders Kjellström. Foto: Sören Håkanlind
Anders Kjellström. Foto: Sören Håkanlind

Många läsare har hört av sig med frågor till Anders Kjellström om timmätning och energibesparing. Här svarar han på ett urval.

Publicerad

Fråga: Hur mycket har det kostat att anpassa huset? Och hur mycket tid har du lagt ner?

Ander Kjellström svarar: Den stora investeringen när det gäller pengar är bergvärme och konveteringen från direktverkande el till golvvärme, jag räknar med 50 000 för borrhålet, 50 000 för bergvärmepumpen och 50 000 för byte till golvvärme.

Det har tagit tid att göra allt jobb men huset har haft ett renoveringsbehov så vi kombinerar allmän upprustning med energibesparande åtgärder.

Fråga: Är golvvärme verkligen bra ur energisynpunkt? Finns någon forskning/praktiska test av vilket som ger bäst energiutbyte, golvvärme eller traditionella vattenradiatorer, speciellt för lågtemperatursystem som bergvärme?

Svar: Golvvärmen på bottenvåningen är kanske inte helt bra då jag bara får plats med 17 cm isolering, däremot fungerar golvvärmen som jag lägger i mellanbjälklaget bra. Eftersom det blir ganska stora ytor med golvvärme så kan jag köra med ganska låg temperatur så att cop-faktorn för värmepumpen blir ganska hög. (Värmefaktorn cop (coefficient of performance) är genererad värmeenergi per tillförd elenergi)

Fråga: Jag har bergvärme och jag har funderat på att skaffa en ackumulatortank för att kunna värma vatten när det är billigt och sedan använda det resten av dygnet. Hur har du löst styrningen av värmepumpen och hur har du delat upp systemet mellan tappvarmvatten och uppvärmning. Hur är tanken dimensionerad i förhållande till husets storlek?

Svar: Att jag har ackumulatortank beror på att jag installerade solfångare innan jag bestämde mig för att skaffa bergvärme. Jag har en shunt mellan tanken och golvvärmesystemet så att jag får lägre framledningstemperatur till golvvärmen. Tanken är på 750 liter och det var den största som fick plats under trappen.

Fråga: Dina åtgärder låter krångliga. Själv har jag ett hus från 1936 som drog 4 560 kWh 2011 med en bergvärmepump plus 750 liter ackumulator och 12 m2 solfångare. Jag kan inte spara 5000 kronor för det är vad det kostar på ett helt år med värme och varmvatten.

Idag är det som jag ser det enklaste och effektivaste om man vill radikalt minska sina uppvärmningskostnader att kombinera sol och bergvärme. Din kommentar?

Svar: Mitt hus är ganska stort med många fönster och dålig isolering så det har ett ganska stort värmebehov, vartefter vi renoverar försöker vi isolera mer och täta köldbryggor.

Fråga: Har jordvärme i en skånelänga med inredd övervåning och förbrukar motsvarande en totalkostnad ca 15000 kronor med rörligt avtal. Skulle det göra tillräcklig nytta att sätta in 2 x 500 liters ackumulatorstankar? Kan timdebitering göra detta lönsamt, med tanke på anläggningskostnaden?

Svar: Jag tror att det blir svårt att räkna hem det, jag försöker nu utveckla ett styrsystem som kan mäta temperaturen på ett smart sätt för att kunna höja temperaturen i vissa rum när elpriset är lågt för att sedan utnyttja husets termiska tröghet på ett bra sätt. Här återstår mycket att göra.

Fråga: Hur kan man veta vilka timmar man skall undvika respektive vilka timmar som är billigast? Finns det någon statistik över timkostnad (kr/kWh) vid olika tider på dygnet för olika veckor på året?

Svar: Elpriset finns dagen före på http://www.nordpoolspot.com/ Nordpool kommer snart lansera en tjänst där värmepumpar kan hämta prisinformationen automatiskt. På hemsidan finns även historisk prisinformation.

Fråga: Om alla investerar i dyr teknik för att köpa billig el på natten så leder väl det till att priset jämnar ut sig över dygnet och investeringen inte längre är lönsam, eller?

Svar: Intressant fråga, jag tror att en enklare styrfunktion kommer ingå när du köper värmepump framöver, det kan räcka för att dämpa prisuppgången för alla, även för dem som inte har någon styrning. Här finns det plats för vidare studier.