Energi

Studie: Förnybar el räcker till hela Norden

Foto: All over press
Foto: All over press

De nordiska länderna skulle kunna klara elförsörjningen med enbart förnyelsebar energi. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Publicerad

Många är skeptiska till om det kommer att fungera att sluta använda kärnkraft och fossila bränslen för elproduktion, eftersom det kan bli stora variationer i eltillgången.

– Men vår studie visar att det inte behöver vara något stort problem. Det handlar bland annat om att hitta en bra mix av energikällor, säger Jon Olauson, forskare vid Uppsala universitet.

Svårigheten med elproduktion är att den sker i realtid. Den el som behövs just nu, måste produceras just nu. Det ställer stora krav på till exempel flexibel lagring av el från vattenkraft.

I studien har forskarna undersökt hur stort energibehov de nordiska länderna har och vad som skulle hända om länderna helt förlitade sig på naturresurser och förnybara energikällor.

– Med uteslutande vind-, sol- vatten-, våg- och tidvattenkraft blir vi mer beroende av naturen och värderförhållandena. Om det blir låga vindhastigheter ett par veckor ger inte vind- och vågkraft den elektricitet som behövs, säger Jon Olauson.

Jon Olauson Foto: Colin Walch
Jon Olauson Foto: Colin Walch

Genom att utgå från dagens nordiska elkonsumtion och räkna bort den förnybara el som redan produceras har forskarna fått ett mått på hur mycket mer el som behövs. Sedan har de studerat vilken potential de olika källorna har, var utbyggnad är trolig och olika blandningar av energikällor.

Resultatet visar att variationerna i elproduktion i mellanlånga tidsperioder, alltså mellan tre dygn till två månader, kommer att öka om endast förnybara energikällor används. Dagens elsystem är framför allt uppbyggt för att hantera variationer under ett dygn och under en säsong.

– I dag används vattenkraft för att balansera skillnader mellan säsonger, men det behövs mer kunskap om hur den skulle kunna balansera för mellanlånga skillnader. Ett alternativ är att importera el eller använda gasturbiner, säger Jon Olauson.

En annan möjlighet är att ge storkonsumenter som tillverkningsindustrier betalt för att stänga ner sin verksamhet vissa timmar för att spara elektricitet.

– Det förekommer redan, men kan kanske utökas. Att producera något mer el än man behöver och sedan strypa produktionen vid timmar med låg förbrukning, kan vara ett annat sätt som kan minska balansbehovet, säger Jon Olauson.

I studien har forskarna inte tagit hänsyn till kostnaden för olika typer av förnybara energikällor.

– Det var ett medvetet val för att koncentrera oss på vilka potentiella fördelar de fyra olika energikällorna sol, vind, våg och tidvatten har för variationsmönstret i elproduktionen, säger Jon Olauson.

Forskarna har inte heller inkluderat de begränsningar som finns när det gäller att leverera el över hela Norden. Med dagens distributionssystem blir det svårare att klara leveransen överallt med enbart förnybar el. I Sverige har vi till exempel väldigt mycket produktion i norr men mest konsumtion i söder.

Nästa steg för forskarna blir att bygga upp modeller av hela kraftsystemet för att se var flaskhalsarna finns.

– Fortsatta studier bör fokusera på vad vattenkraften har för möjligheter att hjälpa till att balansera de här mellanlånga variationerna, säger Jon Olauson.

Studien har publicerats i tidskriften Nature Energy.