Stresstester påverkar Vattenfalls investeringar

2011-06-17 15:04  
Peter Gango Foto: Bo Johansson

Vattenfalls kärnkraftschef Peter Gango om konsekvenserna av stresstesterna: —Jag är alldeles säker på att vi får se över våra investeringsplaner.

Statliga energikoncernens Vattenfalls svenska kärnkraftverk moderniseras och uppgraderas.  Vattenfall äger sju av Sveriges tio reaktorer, tre i Formark och fyra i Ringhals.
Samtidigt har de nu också börjat att stresstestas. Något som EU och Strålsäkerhetsmyndigheten krävt med anledning av Fukushimakatastrofen.
—Vi har börjat arbetet. 30 personer jobbar med detta hos oss och vi har också en central funktion som leder arbetet, säger Peter Gango, som basar över Vattenfalls affärsområde kärnkraft sedan i september.  Han har tidigare arbetat inom Fortum och varit chef för det finska kärnkraftverket Lovisa.

Gango var en av föredragshållarna när branschorganet Svensk energi på fredagen bjöd in till ett diskussionsseminarium om följderna av Fukushimahändelserna.


Han förklarade att Vattenfall sedan i mars aktivt deltagit i EU:s förberedelser inför stresstesterna. Själva beslutet att genomföra dem fattades dock enbart av myndigheterna, påpekade han.
Och han säger nu att testerna kommer att resultera i att Vattenfall måste planera för nyinvesteringar. Detta i syfte att höja säkerheten inför exempelvis kraftfulla naturkatastrofer.
—Det kommer att handla om att se över konstruktionsförutsättningarna och jämföra dem med naturfenomen, som exempelvis  ökade vattennivåer.
Man kommer att öka på styrkan och tiden för olika tekniska missöden och ”strecha” problemen för att upptäcka oförutsedda reaktioner.
Det handlar inte minst om att  se över kylningen av reaktorerna och vilka ” värmesänkor som är tillgängliga.
—Låt säga att havet försvinner, det låter kanske märkligt, men låt oss säga att flödet blir igentäppt av något. Vi får förbereda oss på att bättre hantera katastrofer.
Han förklarade också att eventuella krav på åtgärder från myndigheternas sida kommer att dröja ett tag.
I oktober ska industrin redovisa resultaten av stresstesterna till Strålsäkerhetsmyndigheten. Därefter ska också utländska experter se över den svenska myndighetens bedömningar och ställningstagandet, via så kallade crosschecks.


Åtgärdskraven kring exempelvis hur elförsörjning till kylning och andra säkerhetssystem ska upprätthållas kommer att se olika ut för olika reaktorer i Sverige.
-Olika verk är olika elberoende, en del mer än andra. Kraven på säkerhet är densamma men de tekniska lösningarna skiljer sig, säger Peter Gango.
I Tyskland kommer två av Vattenfalls reaktorer inte att återstartas. Så sent som i september i fjol fick man tillstånd till förlängd driftstid för reaktorerna Krümmel och Brunsbüttel. Men i sommar träder nya regler i kraft som innebär att all kärnkraft i landet avvecklas senast år 2022.
—Vi har lagt ned cirka 7 miljarder kronor på att renovera och modernisera verken i  Krümmel och Braunsbüttel och förväntar att vi behandlas rättvist, kommenterar Peter Gango.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt