Energi

Storbråk om fransk reaktor

I tokamareaktorn ska en blandning av deuterium och tritium värmas till plasma vid 150 miljoner grader Celsius för att se om det är möjligt att driva en fusionsreaktor.
I tokamareaktorn ska en blandning av deuterium och tritium värmas till plasma vid 150 miljoner grader Celsius för att se om det är möjligt att driva en fusionsreaktor.

Fusionprojektet Iter hotar annan forskning i EU. Kommissonen vill lägga projektet utanför EU-budgeten. Men bland andra Sverige säger nej.

Publicerad

Fusionsforskningsreaktorn Iter, som byggs i Cadarache i södra Frankrike, liknar alltmer en gökunge.

EU-kommissionen befarar att många forskningsprojekt som är tänkta att finansieras i nästa FoU-program Horizon 2020 (åren 2014–2020) inte kommer att bli av på grund av kostnaderna för Iter framöver.

Omkring 2,7 miljarder euro behövs under perioden 2014–2018 för att bygga färdigt fusionsreaktorn, som totalt får kosta 6,6 miljarder euro. Totalt har kostnaden sprungit upp till 16 miljarder euro.

Att Iter hotar urgröpa de 85 miljarder euro som Horizon 2020 uppskattas omfatta, anser kommissionen är ”en ohållbar modell”.

Man föreslår därför att Iter finansieras utanför EU:s fleråriga budget, i ett eget forskningsprogram som styrs av Euroatom.

Förslaget har stöd i EU-parlamentet, men flera länder, däribland Sverige, säger nej.

– Den svenska linjen är att Iter fortsatt ska finansieras inom EU-budgeten, säger Marija Milivojevic, handläggare på utbildningsdepartementet.

Regeringen anser att alla EU:s kostnader ska synas i EU:s budget. I annat fall riskeras budgetens överskådlighet och budgetdisciplinen undermineras, hävdar man.

Redan under 2012 och 2013 måste EU vaska fram 1,3 miljarder euro extra till Iter.

Denna finansiering ökar dessutom medlemsstaternas avgifter till EU. För svensk del med ungefär 230 miljoner kronor under 2012 och 2013.