Energi

Stora Enso börjar tillverka biogas

Stora Enso planerar en jättelik biogasanläggning vid sitt pappers- och massabruk i Nymölla. Biogasen görs av restprodukter från pappers- och massaproduktionen.

Publicerad

Det slutliga beslutet om en biogasanläggning i skånska Nymölla är ännu inte fattat. Men planerna är”långt framskridna”, enligt tidningen Norra Skåne, och redan tidigt nästa år väntas Stora Enso bestämma sig.

Flera försök har gjorts i mindre pilotanläggningar i Nymölla. Man har då tillverkat biogas av avloppsvatten, med ”utmärkta” resultat, enligt Norra Skåne.

Biogas anses av många vara det ”hetaste” förnybara bränslet, överlägset till exempel etanol.

Pappersbruket i Nymölla är specialiserat på kontorspapper.

Papperskoncernen Stora Enso har totalt 36 000 anställda i drygt 40 länder. Omsättningen var i fjol 11, 8 biljoner euro.