Energi

Sju hetaste sätten att lagra energi

Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren
Så går energilagring till. Grafik: Jonas Askergren

Energilagring blir en allt hetare fråga världen över när mer sol- och vindkraft kopplas in på elnäten. Men i Sverige saknas ett tydligt regelverk och affärsmodeller som gör lagring lönsamt.

Publicerad

Ju mer sol- och vindkraft som kopplas in på elnäten, desto större blir problemet med en ojämn elproduktion. Det kan blåsa som mest på natten när behovet av el är som minst.

Ett sätt att lösa problemet är att lagra energi så att den kan användas när behovet är som störst.

– Vi ser ett ökat behov av energilagring i världen. Vi har haft en kraftig tillväxt på den sidan de senaste åren och tror att det kommer att fortsätta att växa, säger Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Sverige.

ABB har tagit fram flera produkter där energi kan lagras, främst med hjälp av litiumjonbatterier. Bolaget köpte också för några år sedan det australiska företaget Powercorp som bygger svänghjul för att lagra energi i mikronät.

– Marknaderna för energilager är störst i USA, Sydkorea och Japan. Vi ser också order i Tyskland, Indien och Indonesien, men den svenska marknaden är väldigt liten, säger Mikael Dahlgren.

Mikael Dahlgren Foto: Jonas Bilberg
Mikael Dahlgren Foto: Jonas Bilberg

Läs mer:

I Sverige saknas ett tydligt regelverk för energilager. Det är också svårt att få lönsamhet i att bygga och driva lager.

– Om man kan få ner kostnaderna finns väldigt många fördelar med energilager i ett systemperspektiv. Men problemet i Sverige just nu är att det inte finns någon stark drivkraft för att installera lager, för det är svårt att tjäna pengar på det, säger Mikael Dahlgren.

Han efterlyser därför ett tydligt regelverk om vem som kan äga och driva ett energilager och hur man ska kunna ta betalt för lagringen.

De energilager som ABB säljer i olika delar av världen används främst för att lagra energi i mikronät och reglera frekvensen i elnät.

– I framtiden tror vi att marknaden kommer att växa när det gäller att lagra energi i byggnader, så att de får en säker leverans av el, säger Mikael Dahlgren.

Kostnaden för litiumjonbatterier har gått ner enormt mycket på senare år, vilket har gjort att batteritekniken har vunnit mark som energilager. Enligt det amerikanska energidepartementets databas finns i dagsläget 1 666 MW installerad lagringskapacitet i batterier världen över. Två tredjedelar av kapaciteten finns i just litiumjonbatterier.

Läs mer:

Konsultfirman Boston Consulting Group bedömer att ungefär hälften av alla investeringar som görs i energilager år 2030 kommer att handla om batterier.

Men eftersom batterier har en begränsad lagringskapacitet tros de ändå stå för en liten del av den totala installerade lagringskapaciteten år 2030.

ABB har valt att inte tillverka egna batterier. I stället anlitar företaget flera olika leverantörer.

– Vi har satt upp strategiska samarbeten med företag som BYD och Samsung, berättar Mikael Dahlgren.