Energi

Se energikatalysatorn
köras utan yttre energi

Drygt en halvtimme utan någon tillförd yttre energi. Det bevittnade Ny Teknik vid ett test av en ny modell av Andrea Rossis ”energikatalysator” nyligen.

Publicerad

(English version here).

Vid det nya testet kördes energikatalysatorn först i 90 minuter med en tillförd elektrisk effekt på 2,6 kilowatt. Därefter stängdes strömmen av och energikatalysatorn fortsatte sedan i 35 minuter utan tillförd yttre energi.

Testet avslutades sedan på vår begäran, av praktiska skäl och tidsbrist. Det hade annars fortsatt, och enligt Rossi skulle man då koppla in den elektriska värmeresistansen på full effekt i tio minuter efter varje intervall på 30 minuter med självgående drift.

Vid testet användes en ny modell av energikatalysatorn som också är den som ingår i anläggningen på en megawatt vilken enligt Rossi ska invigas i USA i oktober.

Ny Tekniks bilder på anläggningen, som är i stort sett färdig och nu skeppas till USA, finns här.

Den nya modellen är betydligt större och tyngre än de tidigare. Måtten är omkring 50 x 60 x 30 centimeter och vikten runt 80 kg när den är tom på vatten. Detta gör att man inte lika enkelt som tidigare kan utesluta alternativa energikällor inuti energikatalysatorn, speciellt inte vid ett kortare test som det vi gjorde.

Det nya testet genomfördes på Ny Tekniks initiativ. En av anledningarna var de diskussioner som pågått under sommaren kring energikalkylerna för energikatalysatorn, bland annat med frågetecken kring ångans kvalitet.

Liksom vid tidigare test pumpades vatten in i energikatalysatorn under drift, och kokades till ånga. Vid testet gjorde ingen mätning av ångans kvalitet. Däremot kunde vi konstatera att:

- temperaturen inuti energikatalysatorn, vilket vi antar är ångans temperatur, nådde över 130 grader, medan trycket troligen var omkring en atmosfär.

- ångan var osynlig vid utloppet, vilket tyder på en hög ångkvalitet

- direkt vid utloppet fanns ett flöde av vatten i vätskefas motsvarande omkring hälften av det inmatade flödet. Detta vatten kan ha varit kondenserad ånga men för säkerhets skull räknade vi det som ej förångat vatten.

Energikalkylen från testet var inte helt självklar. Se mer detaljerad rapport här.

I ett slags värsta tänkbara scenario kan man sluta sig till att den utvecklade effekten när ingen yttre energi tillfördes som minst var omkring 3,5 kilowatt. Som mest kan den ha varit närmare åtta kilowatt.

Slutsatsen utgör inget vetenskapligt bevis, utan bör ses som en sammanfattning av våra observationer.

Rossi hävdar att den nya modellen kan nå upp till 27 kilowatt, men att han avsiktligt sänkt effekten för att kunna köra den utan tillförd energi med bibehållen stabilitet och säkerhet.

- - -

Anm. I videon ovan, vid 6:05, säger jag att tiden är 22:10 vilket är fel. Korrekt tid är 23:10 (se den mer utförliga rapporten).

Energikatalysatorn

Energikatalysatorn laddas med nickelpulver samt ett antal hemliga katalysatorer och trycksätts med vätgas. Överskottsvärme produceras möjligen genom en okänd form av kärnreaktion med nickel och väte inblandade.