Energi

- Säkert att borra djupt

Det finns ingen anledning att stoppa djuphavsborrning efter olja, säger den norske borrexperten, Jan Krokeide, som leder Drilling Managers Forum på OLF, Oljeindustrins Landsförening i Stavanger och som har många års erfarenhet av att leta olja till havs.

Publicerad
  • Vi i branschen har noga analyserat det som hänt i Mexikanska Golfen. Vår slutsats är att om man följer det regelverk som finns, om man använder teknik och praxis så är det säkert att borra efter olja även på stora djup. Men det kräver fokus på systemen. Inga genvägar eller ”business compromises”. När det går fel finns det en mänsklig faktor med i det här.

Vad betyder det?

  • Det är en otrolig mängd information som borraren på däck ska hantera, det är en utmaning. Man kan jämföra med flyget, där det finns ett dubbelkommando i cockpit. Vi har diskuterat frågan om man skulle ha en annan form av styrning av borrandet om man har en kritisk brunn.

Hur vet man att en brunn är kritisk?

  • Man får hela tiden en ström av information från hålet om tryck och tryckvariationer man ska ha kontroll på brunnen och de barriärer man har mot trycket i brunnen.

Uppstår sånt här bara i nya hål eller även i befintliga?

  • Utblåsningar och slikt är vanligare vid nya brunnar, men det kan uppstå fel även i produktionsbrunnar. De består av ett set med rör, fordringsrör och det ska hålla tätt i alla packningar. Man kan även få tryckkontrollproblem på produktionsbrunnar. Vi har ett par tusen brunnar som producerar

Kommer oljeindustrin även utanför USA att drabbas av stopp mot djuphavsborrning?

  • Nej. I Norge borrar vi i fältet Ormen Långe på över 1000 meter och Shell borrar i Barents Hav på 1500 meters djup. Det som har hänt är att det är en viss press på myndigheten mot att öppna nya områden runt bland annat Lofoten. Jag tror inte att den här olyckan kommer att ha några långsiktiga effekter på industrin. Frågan är hur länge Obamas stopp kommer att vara.

Finns det bättre teknik för att stoppa utblås?

  • Chevron, Exxon och Shell har satsat en miljard dollar för att utveckla tekniken.

När händer det en olycka nästa gång?

  • Sannolikheten är väldigt låg, men det sker. Vi i oljebranschen ska lära och bli bättre, men jag kan inte säga att det inte kommer att ske igen. Det finns alltid risker med den här formen av utvinning. Men olyckan i sig har inget med havsdjupen att göra, men när den hände gjorde djupet att problemen blev svårare att hantera. Där tycker jag också att det är underligt med detta extrema fokus på miljösidan, det var ändå 11 människor som omkom. Miljön återhämtar sig, men de döda kommer inte tillbaka.