Energi

Så påverkar USA-valet framtidsfrågorna

Foto: TT
Foto: TT
Interstate 80, San Francisco-Oakland Bay Bridge. Foto: Ben Margot/AP/TT
Interstate 80, San Francisco-Oakland Bay Bridge. Foto: Ben Margot/AP/TT
Joe Biden Foto: TT
Joe Biden Foto: TT
Donald Trump. Foto: TT
Donald Trump. Foto: TT
Marengo Wind Facility nära Dayton. Foto: Nature Picture Laboratory
Marengo Wind Facility nära Dayton. Foto: Nature Picture Laboratory
Frackinganläggning i Sublette County, Wyoming, USA. Foto: Nature Picture Library
Frackinganläggning i Sublette County, Wyoming, USA. Foto: Nature Picture Library
Poströster räknas i USA. Foto: Nikos Frazier/TT
Poströster räknas i USA. Foto: Nikos Frazier/TT
Masugnen i Luleå. Foto: Susanne Lindholm
Masugnen i Luleå. Foto: Susanne Lindholm
Svante Axelsson. Foto: FERNVALL LOTTE+/ Aftonbladet / IBL Bildbyrå
Svante Axelsson. Foto: FERNVALL LOTTE+/ Aftonbladet / IBL Bildbyrå
Filip Johnsson.
Filip Johnsson.
Marcus Carson. Foto: Privat
Marcus Carson. Foto: Privat
Mathias Ternell. Foto: Pia Nordlander
Mathias Ternell. Foto: Pia Nordlander
Fredrik Sidahl. Foto: Jeanette Larsson
Fredrik Sidahl. Foto: Jeanette Larsson

Det amerikanska valet blir en rysare. Så här säger experterna om hur valresultatet påverkar • Energiomställningen • Klimatarbetet • Svenska stålindustrin • Svenska fordonsindustrin

Publicerad

Presidentvalet i USA ser ut att bli extremt jämnt. Poströster väntas återstå att räkna i dagar framöver.

Valet handlar även om vilka som ska ta plats i senaten och representanthuset. Men mest fokus riktas mot presidentposten.

Så vad kan vi vänta oss för konsekvenser beroende på om Donald Trump eller Joe Biden vinner valet? Ny Teknik har ställt frågan till flera experter.

Energiomställningen: ”Förnybart svårt att stoppa”

Energisystemforskaren Filip Johnsson på Chalmers och Svante Axelsson på regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige är överens. Energiomställningen fortsätter att rulla på oavsett vem som axlar presidentämbetet de närmast fyra åren.

– Förnybart tror jag är svårt att stoppa nu. Det är så billigt med vind och sol, de behöver inte politiskt stöd längre, så de kommer att fortsätta att expandera även under Trump, säger Svante Axelsson.

– Rent kommersiellt har utvecklingen för förnybar energi varit ganska bra för Trump, säger Filip Johnsson.

Men presidentkandidaterna har helt olika inställning till energifrågan. Medan Donald Trump vill värna kol- och oljeindustrin utlovar Joe Biden satsningar i nio punkter på ren energi.

Marcus Carson, forskare på Stockholm Environment Institute, tror dock att det kan bli svårt för Joe Biden att få igenom det stimulanspaket för förnybar energi, forskning och innovationer som han har lovat, om han vinner valet.

Biden behöver stöd från majoriteten i senaten, där fördelningen mellan demokrater och republikaner ser ut att bli jämn.

– Det finns saker som presidenten kan fatta beslut om utan stöd från kongressen, men just stimulanspaketet är ett exempel på där det inte går, förklarar Marcus Carson.

Det globala klimatarbetet – ”Viktigt byta logik”

Både Svante Axelsson och Filip Johnsson befarar en oroväckande utveckling för det globala klimatarbetet om Donald Trump sitter kvar som president ytterligare en mandatperiod. Donald Trump har sett till att USA formellt har lämnat Parisavtalet, medan Joe Biden lovar att landet ska återinträda om han blir vald till president.

Filip Johnsson ser en risk att Donald Trump drar med sig andra länder i konspirationsteorier och klimatförnekande så att det globala klimatarbetet tappar fart.

– Min personliga åsikt är att det skulle vara fruktansvärt negativt för klimatet om Trump vinner. Det blir förödande om Trump får en period till, säger Filip Johnsson.

Svante Axelsson befarar att förhandlingssystemet kring Parisavtalet kantrar om USA står kvar utanför, framför allt för att de största utsläppsländerna Kina och USA då inte längre strävar mot samma mål.

Men samtidigt poängterar han att klimatförhandlingarna handlar om att lägga fast en lägstanivå, ett golv, medan många svenska branscher siktar mycket högre.

– Om Trump skulle bli omvald är det ännu viktigare att byta logik. Så att han förstår att han gör USA en björntjänst om han konserverar ett fossilberoende när andra länder blir smartare och får fram billigare el. Sverige och EU har börjat tänka på ett sätt som vänder hela problembilden, vi ska bli fossilfria för att öka vår konkurrenskraft. Den logiken är viktigare än klimatförhandlingarna, säger Svante Axelsson.

Det nationella klimatarbetet – ”Sker på delstatsnivå”

Donald Trump har under sina fyra år vid makten bland annat lättat på restriktionerna för utsläppen som omfattar den inhemska bil- och lastbilsindustrin, samt föreslagit lättnader för olje- och gasindustrin vad gäller utsläpp av växthusgasen metan.

Den tidigare presidenten Barack Obamas Clean Power Plan, som syftade till att begränsa utsläppen av koldioxid från den amerikanska elproduktionsindustrin, har också skrotats.

– Ett annat exempel är att Donald Trump har minskat ett skyddat landområde i USA, Bears Ears National Monument, med nära hälften eller mer, och håller på att öppna upp det för olje- gas- och kolutvinning, berättar Marcus Carson.

Han bedömer att mycket av USA:s klimatarbete kommer att ske på delstatsnivå om Donald Trump vinner valet. Framför allt befolkningsrika Kalifornien och andra delstater på väst- och östkusten har varit tongivande i klimatfrågan de senaste åren. De skulle kunna fortsätta viktiga delar av sitt arbete relativt självständigt, menar Marcus Carson.

– Kaliforniens ekonomi är bland de tio största i världen, och har därmed också en påverkan på klimatarbetet. De har visat att det är möjligt att bli mindre fossilberoende, och att det är möjligt att bli det och samtidigt förbättra miljön, hälsan och ekonomin. Det goda exemplet gör det lättare för andra delstater att följa efter, säger Marcus Carson.

Svante Axelsson bedömer att Joe Biden kan minska de fossila utsläppen om han blir vald.

– Det gäller bland annat utsläppen från fracking. Trump kommer att vara mer generös i lagstiftningen, säger Svante Axelsson.

Filip Johnsson lyfter fram att Donald Trump har minskat budgeten för miljövårdande åtgärder och bytt ut nyckelpersoner inom den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket till uttalade klimatskeptiker.

– Biden har en plan att byta tillbaka dem och planerar att ta tillbaka många av miljölagarna som Trump har monterat ned. Under första perioden har vi nog inte sett effekterna riktigt av Trumps åtgärder, men får han en period till blir det nog en mer synbar effekt, säger Filip Johnsson.

Stålindustrin i Sverige: ”Stabilt WTO avgörande”

Branschorganisationen för svensk stålindustri, Jernkontoret, tycker att det är svårt att säga hur valresultatet kommer att påverka branschen. Särskilt om Joe Biden skulle vinna. Han har inte kommunicerat särskilt mycket om sin sakpolitiska agenda, anser Jernkontoret.

Enligt Mathias Ternell, näringspolitisk direktör på Jernkontoret, beskrivs Joe Biden som mer positivt inställd till de internationella institutionerna än Donald Trump.

– Förhoppningsvis kan detta leda till att USA slutar att blockera tillsättningen av domare i WTO:s överprövningsorgan. För den svenska stålindustrin är det helt avgörande att vi har ett stabilt och fungerande WTO, säger Mathias Ternell.

Oavsett vilken kandidat som vinner hoppas Jernkontoret på bättre internationella relationer och stabila handelsavtal framöver. Sedan Donald Trump tillträdde har handelsrelationen till Kina varit minst sagt frostig.

USA har infört handelstullar på importerade varor, bland annat stål, vilket även har drabbat den svenska industrin. Enligt Jernkontoret har det svenska exportvärdet till USA minskat med knappt tio procent, vilket motsvarar drygt 300 miljoner kronor, sedan ståltullarna infördes.

– Svensk stålindustri har en hög andel specialprodukter som säljs i mer än 140 länder. Tack vare den starka nischorienteringen är efterfrågan på svenskt specialstål god trots USA:s ståltullar. Men vi hoppas naturligtvis att ståltullarna tas bort så snart som möjligt, säger Mathias Ternell.

Specialprodukterna handlar bland annat om verktygsstål, ventilfjädertråd, stålpulver och sömlösa rostfria rör.

Fordonsindustrin i Sverige: Tydlighet är viktigast

Donald Trump har avvecklat vissa skärpningar i lagstiftningen om bilars bränsleeffektivitet, Corporate Average Fuel Economy. Precis som de europeiska utsläppsreglerna syftar de till att gradvis sänka nya fordons utsläpp. Argumentet är att tuffare krav leder till dyrare bilar – som därmed blir oåtkomliga för fler konsumenter.

Joe Biden har å sin sida uttryckt stöd för tuffare utsläppsregler. Hans förslag Clean Cars for America innebär till exempel en satsning på el- och vätgasbilar samt en halv miljon laddstationer.

Under sin mandatperiod har Trump också fört en tydligt protektionistisk agenda, med handelstullar som verktyg. Joe Biden är generellt sett för frihandel och vill jobba för att USA ska ha nettonollutsläpp senast 2050.

Fredrik Sidahl, vd för underleverantörernas branschorganisation FKG, säger att det absolut viktigaste just nu är ett tydligt resultat.

– När man driver företag måste man kunna planera för framtiden. Att inte veta är inte bra, säger han.

Om den ena eller andra kandidaten är bäst för svensk fordonsindustri är inte helt enkelt att svara på, menar han. Trump vill generellt sett sänka skatter och förenkla för företagande, vilket inte minst uppskattas av aktiemarknaden. Biden vill höja bolagsskatten men också se skärpta ambitioner på klimatområdet.

– Den svenska industrin är klurig inom klimatområdet, och vi vill verkligen ställa om. Om Biden vinner kan vi exportera den tekniken till USA. Givetvis händer det saker i USA också, men det riskerar att stanna upp med Trumps politik, säger Fredrik Sidahl.

Coronapandemin har på allvar förändrat hur företag tänker med sina värdekedjor. Verksamheten på en marknad, till exempel Europa, tenderar att bli allt mer autonom och inte i samma utsträckning förlita sig på komponenter från exempelvis Asien.

Men det är en förändring som syntes redan före pandemin, på grund av de handelskonflikter som blossat upp sedan Trump blev president, poängterar Fredrik Sidahl.

– Tillverkarna vill ha en industri som inte är så känslig för påverkan som inte har gått att planera för. Men problemet med Trump har varit att förutsättningarna plötsligt förändrats i och med en enda tweet.